Plakat mangler etnisk mangfoldighed

spl8-2020_akt_plakatFlere sygeplejersker med anden etnisk baggrund end dansk har skrevet til Dansk Sygeplejeråd, efter vi den 12. maj indrykkede denne plakat som dagbladsannonce.

Plakaten er også sendt til alle tillidsrepræsentanter og hænger derfor på mange arbejdspladser. En sygeplejerske skriver f.eks.: ”Jeg bliver så ked af at se jeres plakat, hvor I hylder international sygeplejerske dag. Hvorfor ser man ikke en eneste med etnisk baggrund repræsenteret på plakaten?”

Vi har på Facebook opfordret alle sygeplejersker til at fortælle om deres arbejde, og de sygeplejersker, som medvirker på plakaten, har selv meldt sig. Det har været styrende for, hvem der er på plakaten.

Jeg er ked af, at vi ikke selvstændigt har tænkt på at repræsentere bredere ved aktivt at opfordre sygeplejersker med anden etnisk baggrund end dansk til også at deltage på plakaten.

I Dansk Sygeplejeråds kommunikationsafdeling har vi drøftet, hvordan vi kan gøre det bedre fremover, så alle sygeplejersker kan genkende sig selv i vores kommunikation.

Tak til jer, som har gjort os opmærksomme på dette. Vi håber at høre fra jer igen.

Venlig hilsen Kommunikationschef Morten Jakobsen