Behov for et fagligt løft af ældresektoren

TV2’s dokumentar ”Plejehjemmene bag facaden” viser med al tydelighed, at der er brug for et alvorligt gennemsyn af ældreplejen. De fleste beboere på plejehjem i dag er multisyge, og hvis vi skal sikre en værdig ældrepleje fremover, skal fagligheden løftes, mener Dansk Sygeplejeråd.
Else fra TV2-dokumentar
TV2 / ritzau Scanpix

”Kompetent pleje hænger uløseligt sammen med omsorg og værdighed. Når man som ældre bliver afhængig af hjælp, er det en grundlæggende rettighed, at man kan få den nødvendige og rettidige hjælp. Uanset om det handler om at blive talt ordentligt til, at få korrekt behandling af en urinvejsinfektion eller om hjælp til at komme på toilettet i tide.”

Sådan siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg som reaktion på TV2’s dokumentar ”Plejehjemmene bag facaden”, hvor skjulte optagelser afslører, hvordan 90-årige Else, der netop har fået konstateret en urinvejsinfektion, ikke får skiftet sin ble i 24 timer.

Scenen med den uskiftede ble er bare én af mange i TV2’s dokumentar, der giver anledning til ondt i maven. Dokumentaren bør føre til selvransagelse på samfundsplan og erkendelse af, at tiden er løbet fra ældreplejen, som den ser ud i dag. Hvis ældresektoren skal kunne favne den store gruppe multisyge ældre, som kun vil vokse i fremtiden, skal der ske et fagligt løft, mener Dansk Sygeplejeråd.

Tilsyn bør være uvildige og uanmeldte

En instans, der ellers skal sikre, at det ikke går så galt, er de tilsyn, der udføres enten kommunalt eller af Styrelsen for Patientsikkerhed. Men også her er der rum for forbedring, mener Bente Alkærsig, der er næstformand i Kreds Midt i Dansk Sygeplejeråd. Hun henviser til en nylig sag, hvor Marienlyst Plejecenter i Skive først fik topkarakter ved det kommunale tilsyn, og dernæst fik et decideret påbud da Styrelsen for Patientsikkerhed kom på tilsynsbesøg tre måneder senere.

”Det giver et billede af, hvilken konsekvens det har, at kommunerne i realiteten ’tjekker sig selv’. Det hænger slet ikke sammen, og derfor er der brug for uvildige tilsyn,” siger Bente Alkærsig og fortsætter:

”Derudover bør alle tilsyn være uanmeldte. Hvad nytter et tilsyn, hvis ledelsen kender dato og tidspunkt og på den måde i forvejen kan beslutte at sætte ekstra ressourcer af, så journaler og rapporter er i orden, når tilsynet kommer? Et tilsyn bør ikke være varslet, for det giver ikke et oprigtigt indblik i, hvordan forholdene er. Man bør kigge alvorligt på, om de nuværende tilsyn overhovedet kan sikre, at den faglige kvalitet er i orden.”

Bente Alkærsig påpeger dog, at man udover tilsyn bør have fokus på væsentligheden af faglige dialoger mellem ledelse og medarbejdere i hverdagen. ”At der lyttes og tages ledelsesmæssig handling, er en forudsætning for, at den faglige kvalitet kan være i orden,” siger hun.

Politisk debat er nødvendig

Ifølge studier fra VIVE og Ældre Sagen er over halvdelen af beboerne på plejehjem i dag ramt af demens i varierende grad, og flertallet lider af flere sygdomme. Mange ældre på plejehjem er i dag så plejekrævende, at de har behov for hjælp til selv den mest basale pleje.

”Når vi accepterer den kendsgerning, kan vi bedre forstå, hvilke behov, der skal dækkes – og hvilke kompetencer, der er brug for på plejehjemmene. Dernæst har vi brug for en seriøs politisk debat om, hvad der skal til, for at vi kan imødekomme de behov,” siger Dorthe Boe Danbjørg og opfordrer samtidigt til, at man kigger grundlæggende på kravene til normering og uddannelse i ældresektoren.

Læs interview med Monique Owens Sloth, sygeplejerske på Kongsgården plejehjem, i dette nummer af Sygeplejersken

Emneord: 
Ældre