God sygepleje til patienter med Crohns sygdom og colitis ulcerosa

Fagligt Selskab for Gastroenterologiske Sygeplejersker vil styrke sygeplejen til patientgruppen med nyoversat europæisk guideline.

Den europæiske nonprofit medicinske sammenslutning ’European Chron’s and Colitis Organisation’, ECCO, har udarbejdet en ny guideline om sygepleje til mennesker med de kronisk inflammatoriske sygdomme Crohns sygdom og colitis ulcerosa. 

Dokumentet er blevet oversat fra engelsk til dansk af formand for det Faglige Selskab for Gastroenterologiske Sygeplejersker, FS35, Anne Hindhede, i samarbejde med Else Kjær Mikkelsen, begge nationale repræsentanter for Danmark i N-ECCO, sygeplejerskernes gruppe i ECCO.

”Vores erfaring er, at hvis man ønsker, at indholdet af en guideline skal udmønte sig i praksis, så er det en stor hæmsko, at den kun foreligger på engelsk. Derfor har vi fået den oversat til dansk, så den er nemmere at tilgå i hverdagen,” siger Anne Hindhede.

Den oversatte guideline er at finde på FS35’s hjemmeside. Via guidelinens indhold kan den enkelte sygeplejerske se, hvad han eller hun mangler af kompetencer for at kunne agere på et højt fagligt niveau i ambulatorier og på sengeafdelinger.

Anne Hindhede fremhæver, at man i Danmark gerne vil leve op til europæisk standard i sygepleje – og helst lidt over, så det, at guidelinen er udtryk for europæisk konsensus, giver den en vis vægt.

Anne Hindhede forventer, at dokumentet kan anvendes til at identificere uddannelsesbehov og lokal undervisning:

”Og i den forbindelse er det ingen hemmelighed, at vi gerne så, at der kom en efteruddannelse på området.”

Læs den oversatte guideline på www.dsr.dk > Faglige Selskaber > Gastroenterologiske Sygeplejersker > Netværksgrupper > necco_guidelines_dansk
 
ECCOs hjemmeside: www.ecco-ibd.eu