Indsats for ældre skaber tryghed

Tryghed for borgeren var nøgleordet i ”Kom godt hjem”-indsatsen for ældre borgere i Horsens Kommune, da den blev igangsat i 2018.

En netop offentliggjort rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, fastslår, at indsatsen er lykkedes. Borgere med komplekse plejebehov, som sendes hjem efter et ophold på hospital eller akutplads, har fået besøg i hjemmet af en sygeplejerske.

Opgaven har været at styrke borgernes evne til selv at mestre hverdagen og på den måde mindske behovet for støtte samt reducere antallet af genindlæggelser.

Knap halvdelen af de adspurgte borgere, som har været omfattet af indsatsen, har svaret på et spørgeskema om deres tilfredshed med ordningen.

På en skala fra 1-10 lyder den samlede gennemsnitlige tilfredshed på 8,5.

Af tekniske grunde har det ikke været muligt at undersøge, om indsatsen har haft effekt på antallet af genindlæggelser.

Læs rapporten Horsens Kommunes ”Kom godt hjem”-indsats på www.vive.dk > Udgivelser