Stop udsultningen af de ældre

Seks personer med ledelses- og forskningserfaring fra sundhedsvæsenet samt fra de sundhedsfaglige professionsuddannelser har igangsat indsamlingen af tilkendegivelser til støtte for et borgerforslag: "Ændring af lovgivningen således at ernæringspleje tydeliggøres og præciseres i behandlingen og plejen af syge og ældre".
Foto: Lizette Kabré

Halvdelen af alle ældre, som indlægges på medicinske afdelinger, er underernærede. Og flere end hver femte ældre i plejebolig er underernæret. Hver fjerde hjemmeboende ældre er småtspisende.

Dette er en skjult sundhedsmæssig udfordring, som medfører længere sygdomsforløb, øget risiko for dødsfald, længere genoptræningsperiode, øget træthed, øget risiko for depression, forhøjet risiko for infektioner og yderligere sygdom, nedsat livslyst mv.

Underernæring er derfor også en samfundsmæssig udfordring, som medfører øgede offentlige omkostninger til bl.a. indlæggelser, behandling, genoptræning og hjemmehjælp.

Borgerforslag om ernæring

Og det skal der ændres på, mener seks personer med ledelses- og forskningserfaring fra sundhedsvæsenet samt fra de sundhedsfaglige professionsuddannelser, heriblandt to sygeplejersker, en biolog og en klinisk diætist.

De har igangsat indsamlingen af tilkendegivelser til støtte for et borgerforslag: "Ændring af lovgivningen således at ernæringspleje tydeliggøres og præciseres i behandlingen og plejen af syge og ældre".

”Formålet med forslaget er, at ernæring skal indgå i en helhedsorienteret pleje og behandling og sikre, at der er sammenhæng og kontinuitet mellem den ernæringsmæssige pleje og behandling, som patienten/borgeren gives på henholdsvis sygehus og i ældreplejen,” forklarer medlem af initiativgruppen, oversygeplejerske Birgit Villadsen, Geriatrisk og Palliativ afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Senest den 27. april 2021 skal forslaget have opnået mindst 50.000 stemmer, for at Folketinget vil behandle det.

Læs mere på www.borgerforslag.dk > Skriv 05679 i søgefeltet

Læs også Fag&Forskning nr. 4/2018: 'Viden om ernæring ligger på et lavt niveau'.