Undgå tryksår ved buglejring

Illustration fra den oversatte vejledning

En vejledning i at lejre patienter på bugen er netop blevet oversat til dansk. Mange intensivpatienter med covid-19 lejres på denne måde.

Vejledningen er udarbejdet på Universitet i Gent af en forskergruppe, SKINT (Skin Integrity Research Group), fra flere lande i Europa, som arbejder med at finde evidens-baseret viden om sårbehandling, og hvordan man kan forebygge hudskader og behandle dem.

Gruppen er ledet af sygeplejeprofessor Dimitri Beckmann, ansat på Universitet i Gent, Belgien. Ud over dette er han tilknyttet som professor på Örebro Universitet i Sverige samt Syddansk Universitet i Odense.

Vejledningen, der ikke er at betragte som en egentlig klinisk retningslinje, er oversat til dansk i et samarbejde mellem sårsygeplejerskerne Aase Fremmelevholm og Britt Hansen, sygeplejerske og ph.d.-studerende Knærke Søgaard, intensivsygeplejerske Kristian O'Reilly Poulsen og læge Bjørn Thomas Crewe.

Læs vejledningen her: www.saar.dk > Viden om sår > Tips og links > Forebyggelse af tryk ved buglejring