Sygeplejersken Årgang 2021 nr. 10

I dette nummer

Tema: OK21

Kampen fortsætter

En rød regering med en kvinde ved roret var ikke nok til at gøre op med uligelønnen. Efter 10 ugers strejke blev det til et regeringsindgreb uden ekstra penge til sygeplejerskerne. Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen er vred og skuffet. Det samme er sygeplejerskerne, der svarer igen ved at minimere fleksibiliteten ift. ekstra vagter og overarbejde. Kampen for ligeløn fortsætter.

Vreden syder efter regeringsindgreb

Strejken sluttede med et regeringsindgreb, der ophøjede mæglingsforslaget fra Forligsmanden til lov. Uden udsigt til en øre ekstra i sygeplejerskernes lønningspose. Sygeplejerskerne er vrede, og det har udløst arbejdsnedlæggelser og udmeldinger om, at nu er det slut med den store fleksibilitet og de mange ekstra vagter.

"Vi kæmper videre"

Over 100 sygeplejersker tog til Christiansborg den 26. august for at markere deres utilfredshed med regeringens lovindgreb. Sygeplejersken spurgte fem af dem, hvorfor de var kommet.

"Jeg føler mig kørt over"

Det er en skuffet strejkeramt Ann-Mette Lyng Larsen, hjemmesygeplejerske i Hillerød Kommune, som dagen efter annonceringen af regeringsindgrebet fortæller, at hun og kollegerne nu vil holde sig strengt til deres arbejdstider.

"Vi har været for pligtopfyldende"

Flere end 80 arbejdspladser blev undtaget fra strejke under konflikten, fordi de ikke kunne stille nødberedskab. Problemer med lav normering er for alvor blevet synlige mange steder – bl.a. på Bedøvelse og Operation på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, hvor sygeplejerskerne overvejer, om de fortsat troligt skal dække huller.

"Vi må køre med nedsat produktion et stykke tid endnu"

I 10 uger har Fredericia Kommune og Ortopædkirurgisk Ambulatorium på Hvidovre Hospital kørt med nødberedskab. Hverdagen har været vendt op og ned for alle, og begge steder forudser lederne et stort oprydningsarbejde, nu hvor konflikten er slut.

"Jeg giver ikke op nu"

June Matzen, sygeplejerske på Gastroenhedens Kirurgiske Ambulatorium, Hvidovre Hospital, er en af godt 5.000 sygeplejersker, der har strejket siden den 19. juni. Hun føler sig røvrendt af regeringens indgreb og overvejer sin fremtid i faget.

Sygeplejerskerne farvede København og Silkeborg røde

Sommeren igennem har sygeplejersker over hele landet strejket, marcheret og demonstreret for en højere løn – og for en fremtid uden forskel. En lørdag i august samlede de røde trøjer sig endnu en gang talstærkt i København og Silkeborg for at råbe politikerne op.

Aktuelt

Flere borgerforslag i kølvandet på OK21

Sygeplejersker bag borgerforslag: Et forslag kræver ligestilling i lønforhold mellem offentlige fag. Et andet peger på behov for en ny overenskomstmodel, der kan sikre en ligeværdig forhandlingsproces.

Sygeplejerske dømt for uagtsomt manddrab

En hjemmesygeplejerske blev i november 2017 sigtet for uagtsomt manddrab pga. en fejldosering. Hun har ventet i næsten fire år på afklaring, og den 16. august blev hun kendt skyldig i Østre Landsret.

Familien plejer muslimske ældre

Det er nærmest ”utænkeligt”, at ældre af arabisk-muslimsk herkomst kommer på plejehjem. Det fortæller Abir Mohamad Ismail, der har besøgt 16 familier med plejekrævende ældre.

Ny procedure: Kortere afstand til medicin

For patienter tilknyttet et ambulatorie udenfor deres bopælsregion, kan der være flere hundrede kilometer til udlevering af deres medicin. Et nyt projekt sørger for, at medicinen kan afhentes i egen region.

Kroniske smerter

Små sejre over smerterne

For seks år siden fik Jesper Meinert en kikkertoperation i højre knæ. Så fulgte flere operationer i venstre knæ, som resulterede i nerverelaterede smerter, der bl.a. kostede ham ægteskab og job. Et tværfagligt forløb i et smertecenter har givet ham redskaber til at leve et godt liv med kroniske smerter.

Ulighed i sundhed

Patienter med åreforkalkning forskelsbehandles

Et nyt studie viser, at patienter med åreforkalkning i benene har lige så stor gavn af rehabiliteringsforløb som hjertepatienter. Men tilbuddene findes stort set ikke i kommunerne. Konsekvensen er ulighed i sundhed, mener studiets hovedforfatter.

Kredsbestyrelsesvalg 2021

"Ja, der skal bruges noget tid"

Otte medlemmer fra Kreds Sjælland tog imod tilbuddet om at blive klogere på, hvad man egentlig laver i en kredsbestyrelse.

I HVERT NUMMER

Leder: Det slutter ikke her

"Kampen for en bedre løn er i høj grad også er en kamp for at rekruttere og fastholde sygeplejersker i et mere lige samfund."

Hørt: "Hun lovede mig at læse brevet"

Kristine Bernstorff Justesen, som gik i parallelklasse med Mette Frederiksen, skrev et brev til statsministeren inden regeringsindgrebet. Brevet og det korte møde med stats-ministeren skabte medieomtale.

Dengang: Fra etikette til etik

Etik handlede dengang snarere om udseende og den rette opførsel og adfærd på hospitalet og i det hierarki, der var.

Anmeldelser

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes bøgerne 'Kvinde kend din historie - spejl dig i fortiden' og 'Pårørende - til en person med psykisk sygdom' samt podcasten 'No. 12: skyggearbejde i psykiatrien'.

Debat

Testen

Testen (10/2021): Etik

Etik har selskab af mange andre ord: etiske dilemmaer, etiske principper, etisk refleksion i sygeleje, etiske råd. Bliv lidt klogere på etik i sygepleje.