Lønkompensation for strejkedage

Fra den 30. september er der åbent for slutopgørelser for dem, der tidligere har søgt om lønkompensation, samt for ansøgninger for dem, der ikke tidligere har søgt.

Denne adgang lukker den 17. oktober.

Herefter bortfalder retten til at søge og til at få foretaget en slutopgørelse.

Se mere på dsr.dk/strejke