Ensartet og evidensbaseret behandling af hjernerystelse

Første tiltag til at sikre en mere ensartet og evidensbaseret behandlingsindsats, bedre patientforløb og større vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper i Danmark.
Illustration: Mathias Nygaard Justesen

Dansk Center for Hjernerystelse har udgivet den første Nationale Kliniske Retningslinje på hjernerystelsesområdet nogensinde.

Retningslinjen er det første tiltag til at sikre en mere ensartet og evidensbaseret behandlingsindsats, bedre patientforløb og større vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper i Danmark.

I dag er behandlingstilbuddene til personer med hjernerystelse afhængig af, hvor i landet man bor. Der er også forskel på fagpersoners viden om hjernerystelse og dermed den behandling, som de tilbyder hjernerystelsesramte.

Mange personer med hjernerystelse oplever længerevarende fysiske, kognitive, og følelsesmæssige symptomer, som har en væsentlig negativ indvirkning på deres hverdag. Desuden er der tvivl om, hvordan man skal behandle disse personer, og hvilke indsatser der virker.

Anbefalingerne i den nye retningslinje er givet på baggrund af, hvad forskningen viser på området i forhold til gavnlige eller skadelige virkninger ved behandlingerne, patienternes præferencer og kliniske erfaringer på området.

Dermed understøtter anbefalingerne i den Nationale Kliniske Retningslinje de beslutninger, der bliver taget i klinisk praksis.

Læs mere på www.dcfh.dk > Seneste nyheder > Første Nationale Kliniske Retningslinje for bedre behandling til hjernerystelsesramte er udgivet

Læs også Trialogen i Fag&Forskning nr. 4/2019: ’Når hjernen bliver rystet

Emneord: 
Hjerne
Traume