Bivirkninger efter vaccination anerkendt som arbejdsskade

En vaccinationsskade kan anerkendes som arbejdsskade, hvis vaccinationen er givet som led i ens arbejde, og hvis den har medført en dokumenteret skade.

Især sygeplejersker og andet sygehuspersonale har indberettet skader i forbindelse med covid-19-vaccination. Op til fire af anmeldelserne om alvorlige bivirkninger er foreløbigt anerkendt som arbejdsskader. Det fremgår af tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES.

Ifølge AES er der pr. 19. april anmeldt 59 skader efter vaccinationer. Sagerne vurderes løbende.

AES må ikke trække statistik på stillingsbetegnelser, men har lavet en ”håndholdt statistik” for A4, der viser, at ca. 75 pct. af de anmeldte sager kommer fra sygeplejersker og andre hospitalsansatte.

I mindst 10 af de anmeldte sager har anmelderen modtaget AstraZeneca-vaccinen. I mindst seks af sagerne Pfizer-vaccinen. I de resterende sager er vaccinetypen ukendt.

En vaccinationsskade kan anerkendes som arbejdsskade, hvis vaccinationen er givet som led i ens arbejde, og hvis den har medført en dokumenteret skade.

Følg udviklingen i antal anmeldte arbejdsskader på aes.dk

Emneord: 
Vaccine