Forskningslegater til syv sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond har uddelt 785.000 kr. til forskningsprojekter inden for temaet ’En sygeplejerske mere giver liv til flere’.

Syv sygeplejeforskere er blevet tildelt i alt 785.000 kr. til deres forskningsprojekter, som alle befinder sig inden for temaet ’En sygeplejerske mere giver liv til flere’.

Tidligere år er der uddelt 1 mio. kr., men denne gang er det samlede beløb lidt mindre, da forskningsfonden for et år siden tildelte mere end 200.000 kr. til et antal forskningsprojekter, der alle tog udgangspunkt i coronapandemien.

De syv sygeplejersker, som har modtaget legat, er:

  • Selina Kikkenborg Berg, Hjertecentret, Rigshospitalet, for projektet ’Kognitiv terapi mod angst hos patienter med hjertesygdom’.
  • Heidi Shil Eddelien, Afsnit for Blødninger og Blodpropper i hjernen, Neurovaskulær Forskningsenhed, Herlev Gentofte Hospital, for ph.d.-projektet ’A bundle of Care in Acute Stroke’.
  • Carsten Juul Jensen, Professionshøjskolen Absalon, for projektet ’Socialklinisk beslutningstagen og -lederskab i sygeplejen til hospitalsindlagte socialt udsatte patienter’.
  • Lea Ladegaard Grønkjær, Gastroenterologisk Afsnit, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, for projektet ’Sygeplejerskekonsultationer til patienter med levercirrose - fokus på patientinvolvering og uddannelse’.
  • Hanne Mainz, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, for projektet ‘Sygeplejenormerings betydning for genindlæggelse’.
  • Lene Odgaard, Hammel Neurorehabiliteringscenter og Universitetsklinik, for projektet ‘Sygepleje i de nationale kliniske databaser’.
  • Pernille Friis Rønne, Afdeling for Bedøvelse, Respirationsstøtte og Smerter, Rigshospitalet-Glostrup, for ph.d.-projektet ’Involvement of relatives in the multidisciplinary treatment of patients with chronic non-malignant pain: The impact of structured family nursing conversations – a mixed methods study’.

Pga. coronarestriktionerne sker den formelle overrækkelse af legaterne ved en endnu ikke tidsfastsat ceremoni senere på året. 

Læs mere om de enkelte projekter 

Emneord: 
Forskning