Hørt: "Vi kan være tungen på vægtskålen"

Sundhedsplejerske Asta Freund er glad for, at den gode fødsel er kommet på politikernes dagsorden. Fødslen er dog kun en del af den optimale start, mener hun. Sundhedsplejerskernes kompetencer gavner familierne både før og efter barnets ankomst. Hvis blot de kommer i spil.
”For mange familier er to døgns indlæggelse ikke nødvendigvis det rigtige. Det må absolut komme an på familiens behov,” siger Asta Freund.
Foto: Michael Drost-Hansen

ikon-hoertLængere tid tilbragt på barselsgangen er ikke en one size fits all-løsning, der sikrer den gode start på familielivet.

Det mener sundhedsplejerske Asta Freund, som derfor heller ikke var ubetinget begejstret, da sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i februar lovede, at alle nybagte mødre og fædre skal have ret til to døgns ophold på fødestedet efter fødslen.

”Mere opmærksomhed på forholdene for fødende er selvfølgelig godt, men jeg mener, at politikerne er for ensporede, når de kun fokuserer på selve fødslen. For mange familier er to døgns indlæggelse ikke nødvendigvis det rigtige. Det må absolut komme an på familiens behov,” siger Asta Freund.

Derfor skrev den nu pensionerede sundhedsplejerske debatindlægget ’Sundhedsplejen skal spille en vigtig rolle i forhold til fødsler’, der blev bragt i JyskeVestkysten i marts.

I oplægget argumenterer Asta Freund for, at sundhedsplejeindsatsen skal styrkes – både før og efter fødslen.

”Hensigten med fødeplanen var jo bl.a., at familierne skulle rustes bedre til familielivet ved at styrke jordemoder- og sundhedsplejeindsatsen. Det er ikke sket. Der er desuden stor ulighed i sundhedsindsatsen fra kommune til kommune, når det gælder familieforøgelse. Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver tolket forskelligt, så familierne får ikke de samme muligheder og tilbud. Dét skal vi gøre op med,” siger Asta Freund.

Hun mener, at sundhedsplejerskernes kompetencer kan være med til at udjævne ulighederne og komplementere jordemødrenes ditto, hvis blot de får lov til at komme i spil.

”Jeg argumenterer bestemt ikke for, at sundhedsplejerskerne skal erstatte jordemødrene, men at vi skal styrke indsatsen for familierne via naturligt samspil mellem faggrupperne. Som sundhedsplejersker har vi en masse viden og kompetencer, som kan gavne familierne og hjælpe dem til et godt forløb,” siger hun.

Med allerede før fødslen

Asta Freund drømmer bl.a. om, at sundhedsplejersken også bliver en fast del af indsatsen under graviditeten – og ikke kun efter fødslen.

Hun mener også, at sundhedsplejersker skal være med til fødselsforberedelsen, tilbyde ammerådgivning og yde forebyggende indsats før barnets ankomst.

”Undersøgelser har f.eks. vist, at man kan screene for fødselsdepression allerede før fødslen – dét kunne f.eks. være en opgave for sundhedsplejersken, der jo også screener for fødselsdepression to måneder efter fødslen,” siger hun.

I det hele taget opfordrer Asta Freund til, at man fra politisk hold tænker på familielivet som en sammenhæng fra graviditet til fødsel, efterfødsel og småbørnsperiode til skoleliv.

”I mange kommuner ser vi f.eks. slet ikke børnene, fra de er 8-10 måneder gamle, og til de starter i skolen. Dét kan vi gøre bedre. Jeg synes, det er på tide, at vi tænker kontinuitet og mere kvalitet fremfor kvantitet, hvis vi virkelig vil give børnene den bedste start på livet,” siger Asta Freund. 

Emneord: 
Fødsel
Sundhedspleje