Læserbrev: Overgange kræver skyggearbejde

"Allerværst bliver det, når ansvaret skifter fra det sundhedsfaglige område til det socialfaglige område, hvor hele det faglige fokus også skifter."

Kommentar til tema om skyggearbejde i Sygeplejersken nr. 3/2021.

Som mangeårig sygeplejerske i distriktspsykiatrien har jeg leveret timevis af skyggearbejde. Også længe før 2014, hvor pakkeforløb i psykiatrien ganske rigtigt skabte mere skarpe grænser mellem systemerne, var skyggearbejde udbredt.

Det har i mange år været velkendt – og dokumenteret i talrige undersøgelser – at alle overgange mellem systemerne skaber utryghed, symptomforværring og tilbagefald. Ikke blot i psykiatrien. 

Allerværst bliver det, når ansvaret skifter fra det sundhedsfaglige område til det socialfaglige område, hvor hele det faglige fokus også skifter.

Så længe de overordnede psykiatriplaner fastholder idéen om, at der absolut skal ske et ansvarsskift mellem regionernes behandlingssystem og kommunernes systemer, undgår vi efter min mening ikke, at den empatiske omsorgsgiver i begge systemer desperat forsøger at kompensere og beskytte patienterne bl.a. via såkaldt skyggearbejde. 

Det er ikke indbildning eller overinvolvering, når vi oplever, at de patienter, vi har ansvar og omsorg for, gang på gang bliver tabt i overgangen mellem systemerne.

Asger Olsen er pensioneret distriktspsykiatrisk sygeplejerske

Emneord: 
Psykiatri