Læserbrev: Vi er ikke bare hænder!

"At politikere bruger formuleringen, kan måske undskyldes med, at de ikke ved bedre."

Kommentarer til artiklen ’Alene med ansvaret’ i Sygeplejersken nr. 3/2021.

En rigtig god artikel med afdelingssygeplejerske Inna Jacobsen om bl.a. ledelsesmuligheder ved oprettelsen af de første coronaafsnit, samt at man nogle steder har lært af organisatoriske fejl begået i 2020.

Den er værd at læse.

Det, der fangede mit øje, var:  ”Jeg har ikke brug for så mange hænder, fordi jeg har de rigtige hoveder”.

I de senere år har der i den offentlige debat bredt sig en tendens til at bruge ordet ”hænder”, når talen var om personale på sygehuse, i ældreplejen og daginstitutioner.

Antallet af hænder til rådighed i de forskellige sektorer har været et must, ofte uden hensyntagen til hvilken uddannelse, kompetencer disse ”hænder” har. 

At politikere bruger formuleringen, kan måske undskyldes med, at de ikke ved bedre og betragter funktioner disse steder som mindre værd (det ses i lønnen). 

At fagpersoner (især øverste ledere) også er begyndt at sige, at der er brug for flere hænder, kan jeg ikke forstå. Vi må kunne specificere og argumentere for hvilke kompetencer, der er brug for. Vi må af med denne måde at omtale personale på.

Derfor: Dejligt at se Inna Jacobsens bemærkning ovenfor.

Søren Madsen er pensioneret sygeplejerske