Sygeplejersken Årgang 2021 nr. 6

I dette nummer

Samtalekort

Tema: OK21

Christiansborg afgør lønkampen

Mens en mulig strejke nærmer sig, forsøger Dansk Sygeplejeråd at opnå en højere løn til sygeplejerskerne ved Forligsinstitutionen. Vel vidende, at det ikke er her, de kan få det lønopgør, de vil have. Det kan kun Christiansborgpolitikerne ændre på.

Åbner for opgør med Tjenestemandsreform

Debatten om ligeløn raser i øjeblikket, både i samfundet og på Christiansborg. Et centralt omdrejningspunkt er Tjenestemandsreformen fra 1969, der har fastlåst de offentlige lønhierarkier siden. Statsminister Mette Frederiksen har nu åbnet en dør på klem til en diskussion af Tjenestemandsreformen. Flere partier på Christiansborg kræver, at blandt andre sygeplejersker bliver indplaceret på et højere løntrin.

Lønnen er helt vildt demotiverende

Luca Pristed er 27 år, nyuddannet og arbejder 37 timer om ugen til en grundløn på 26.207 kr. på en travl akutmodtagelse i Region Hovedstaden. Med udsigt til et presset arbejdsliv, hvor næste lønstigning sker om otte år, og han får slutløn efter 10 år, har han efterhånden svært ved at se en fremtid indenfor sygeplejen.

Vi er klar til at strejke

Sygeplejerskerne i Hillerød Kommune er alle udtaget til at strejke og klar til at gå på barrikaderne, hvis ikke KL og regionerne får tilsagn fra politikerne om et opgør med Tjenestemandsreformen. De vil have højere løn, ligeløn og en løn, der matcher ansvar, kompetencer og opgaver.

Hvad tjener en sygeplejerske egentlig?

Sygeplejerskerne vil have gjort op med årtiers lønefterslæb, og det har givet debat om sygeplejerskers løn. For hvad tjener en sygeplejerske egentlig? Det er der forskellige udlægninger af, og de er ikke altid genkendelige for den enkelte. Vi forklarer tallene.

Aktuelt

Protester fra 1969

En næsten nytiltrådt formand for Dansk Sygeplejeråd, Kirsten Stallknecht, kæmpede i 1969 for en bedre indplacering af sygeplejerskerne i tjenestemands­kommissionens arbejde med den nye lønreform. Sygeplejerskerne kæmpede med på medlemsbladets debatsider.

10 år med sygeplejersker på 112

Sundhedsfagligt personale har i 10 år besvaret 112-opkald på landets vagtcentraler. Det har betydet bedre udredning og visitation.

Alle på nær Nordjylland har nu socialsygeplejersker

Hvor alle andre regioner ansætter social­sygeplejersker på samtlige hospitaler, er der fortsat ikke en eneste socialsyge­plejerske i Region Nordjylland. Bekymrende, lyder det fra initiativtager bag socialsygepleje.

Lempelse af tre timers-reglen er ophævet

En midlertidig lempelse af tre timers-regel for brug af FFP2-3-masker er ophævet. En sejr for sygeplejerskers arbejds­miljø, siger Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Kirsten Stallknecht Prisen

"Hygiejne er blevet hot"

Hygiejnesygeplejerske Jette Holt modtager Kirsten Stall-knecht Prisen 2021 for at oplyse både sine sundhedsfaglige kolleger og den brede befolkning om infektionshygiejne og på den måde være med til at mindske smittespredning under covid-19-epidemien.

Botilbud

Botilbud får sygeplejefagligt boost

Et lille hold sygeplejersker har skabt så store forbedringer for borgere på botilbud, som slås med svær psykisk sygdom, sociale problemer eller misbrug, at antallet af indlæggelser, genindlæggelser og tvangsindlæggelser er faldet markant. Derfor rulles Botilbudsteams nu ud i hele Region Hovedstaden.

Botilbudteamets resultater

Både antallet af indlæggelser, tvangsindlæggelser, genindlæggelser og sengedage for borgere tilknyttet Botilbudsteamet er faldet i perioden 2016-2020.

In Memoriam

Billedgalleri

Glimt fra Kirsten Stallknechts begivenhedsrige liv som formand for Dansk Sygeplejeråd.

Kampklar

Målrettet og rebelsk. Kirsten Stallknecht blev smidt ud af sygeplejeskolen i Holbæk, men slog dørene ind på fagets vegne og forvandlede Dansk Sygeplejeråd fra tanteforening til fagforening.

I HVERT NUMMER

Hørt: "Jeg vil vaccineres på trods af blodpropper"

Tina Sylvester Rohmann blev ramt af potentielt dødelige bivirkninger efter første stik med AstraZeneca-vaccinen. Alligevel vil hun færdigvaccineres. Hun stod frem i to medier i håbet om, at danskerne også vil lade sig vaccinere. Og blev ked af reaktioner fra vaccinemodstandere.

Dengang: Lønkamp anno 1995

Tusinder af sygeplejersker fra hele landet mødtes i 1995 i København for at demonstrere mod Folketingets lovindgreb.

Anmeldelser

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes bøgerne "Miraklet på Blegdammen - Polioepidemien i 1952" og "Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme – udfordringer og indsatser" samt to podcasts: "Nr. 8 - Covid-19 - Oplæring, arbejde og angst" og "Nr.9 - Covid-19 - Intet er som før"

Debat