Dengang: Fri luft og streng agtpågivenhed

"Uddannede Syge­plejersker er en uomgængelig nødvendighed,” står der i en lærebog i sygepleje fra 1926.
Fra Sankt Hans Hospital, 1936
Arkivfoto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

”Sygeplejersker er ikke alene anvendelige, selv overfor de uroligste mandspatienter, men netop sygeplejen, saaledes som den kun kan udføres gennem uddannede Syge­plejersker, er en uomgængelig nødvendighed”.

Sådan skrev Dr. Med. George E. Schrøder i Lærebog og Haandbog i sygepleje fra 1926 om sygeplejen til sindssyge og nervesyge.  

I samme lærebog fremhæves ”friluftsbehandlingen” som en moderne behandling.

At lade patienterne opholde sig udenfor, kræver dog at sygeplejerskerne udviser ”streng Agtpaagivenhed og Paapasselighed”, som det påpeges.

På billedet, som er fra 1938, ses tre sygeplejersker med mandlige patienter i gården ved Sct. Hans hospital.

Emneord: 
Sygeplejens historie