Kontrolbesøg udløste strakspåbud

Skarp kritik fra Arbejdstilsynet af forholdene på Akutafdelingen på sygehuset i Herning.

”Sygeplejerskernes arbejde med patienter i Akutafdelingen er ikke planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.”

Repræsentanter for Arbejdstilsynet kiggede midt i december sidste år forbi Akutafdelingen på sygehuset i Herning – og besøget udløste ud fra ovenstående konstatering et strakspåbud om at få forholdene bragt i orden. 14 dage hen over julen fik ledelsen til at udbedre forholdene.

Aftale om fleksibilitet indgået

Sygehusledelsen meldte mellem jul og nytår tilbage til Arbejdstilsynet med forslag til en række tiltag på både kortere og længere sigt. Et af tiltagene var et ønske fra ledelsens side om at indgå en fleksibilitetsaftale med bl.a. sygeplejerskerne – en aftale om særlig honorering for at påtage sig ekstra vagter.

I første omgang blev aftalen afvist af sygeplejerskerne – men senere alligevel tiltrådt. Dette sammen med bl.a. overflytning af medarbejdere fra akutfunktionen på sygehuset i Holstebro, lukning af Akutklinikken i Ringkøbing og inddragelse af enkelte konsultationssygeplejersker løste problematikken i første omgang.

Fleksibilitetsaftalen udløber dog for sygeplejerskernes vedkommende med udgangen af januar.

Ifølge tillidsrepræsentant på Akutafdelingen, sygeplejerske Katrine Lykke Larsen, er der en væsentlig forklaring på problemerne på afdelingen:

”Mange ubesatte stillinger, mange langtidssygemeldinger og ca. 15 pct. flere patienter,” siger hun.

Hun oplyser, at der i den første uge af januar blev holdt møde om situationen i regi af det lokale MED-udvalg, LMU, og Arbejdstilsynet meddeler, at det midt i januar vil besøge afdelingen igen.

Emneord: 
Arbejdsbelastning