Bedre patientsikkerhed i fængslerne

65 sundhedsfaglige tilsyn fra 2019 til 2022 viser en markant forbedring af patientsikkerheden i landets fængsler og arresthuse. Især den nye sundhedsfaglige ledelse gør en forskel, fortæller oversygeplejerske Camilla Lund Hansen.

sy13-2022_akt_faengslerDa Jyderup Fængsel i sommeren 2019 fik et alvorligt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, var det startskuddet på en lang række påbud til de danske fængsler og arresthuse i 2019. Tre år og 65 sundhedsfaglige tilsyn senere viser størstedelen af de sundhedsfaglige tilsyn ingen eller mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, forklarer, at det kun er lykkedes, fordi der er ledere og medarbejdere, som er gået engageret ind i opgaven. 

“I de seneste par år er der skabt patientsikre arbejdsgange især ved hjælp af tydelige, gennemskrevne instrukser, nye procedurer for journalføring og ikke mindst sikker medicinhåndtering,” fortæller Charlotte Hjort. 

Tydelig ansvarsfordeling i dag 

I 2020 kunne Sygeplejersken fortælle om ringe arbejdsforhold, hvor flere sygeplejersker fortalte om et ’oldnordisk’ journalsystem. Til det siger Charlotte Hjort, at det største problem primært var manglen på systematiske optegnelser. 

“Det problematiske var, hvis en indsat ikke fik sine papirer med, når han blev overflyttet eller løsladt. Det er der rettet op på nu,” fortæller Charlotte Hjort, som pointerer, at der i dag er en tydelig ansvarsfordeling.

“I dag er der klare retningslinjer for, hvem der f.eks. har rettighederne til at gå i journalskabet og sikre sig, at journalen kommer med til dem, der skal bruge den,” forklarer Charlotte Hjort. 

Ny sundhedsfaglig ledelse  

Oversygeplejerske Camilla Lund Hansen fra Sundhedsenheden Område Syd fortæller, at det afgørende anderledes i dag er, at der er en sundhedsfaglig ledelse. 

“Vi er en helt ny enhed, der fungerer som fængselssygeplejerskernes nærmeste ledelse og ikke mindst centrale sparringspartner til fængslernes ledelse, der naturligt ikke har samme sundhedsfaglige indsigt, som vi har,” forklarer Camilla Lund Hansen. 

Hun fortæller, at hvor fængselssygeplejerskerne tidligere stod meget alene i forhold til f.eks. at insistere på en bestemt undersøgelse på et hospital uden for fængselsmurene, fungerer Camilla Lund Hansen og hendes overlægekollega i dag som en ’ekstra stemme’.

Genbesøg og stikprøvekontroller 

I Styrelsen for Patientsikkerhed understreger Charlotte Hjort, at man naturligvis er opmærksomme på at fastholde de fine resultater. 

“Vi har grundlæggende tillid til, at ledelserne og medarbejderne i fængsler og arresthuse har forstået, hvad der skal til. Men der er ingen tvivl om, at der i løbet af de næste år vil komme stikprøvekontroller,” pointerer Charlotte Hjort. 

Emneord: 
Fængsel