Sygeplejersken Årgang 2022 nr. 14

I dette nummer

Tema: Børn og unges trivsel

"Sundhedsplejersker er børnenes advokater"

15-årige William er en af dem, alle taler om. Børn og unge, der mistrives. Som sundhedsplejerske i Tønder Kommune har Susanne Rank Lücke 14 års erfaring med at opspore, forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt børn og unge.

En mors historie: Fra skolevægring til trivsel

”Havde jeg ikke haft Susanne i baggrunden, så var jeg knækket fuldstændig, og så havde jeg måttet ringe til kommunen og sige, I må tage ham.” Sådan siger Margit Egetoft, mor til 11-årige Sebastian, der for et år siden var et af de børn, der ikke længere gik i skole, fordi skolerammerne gjorde mere ondt end godt.

Mangel på sundhedsplejersker øger mistrivsel

Når kommunerne skærer i sundhedsplejersketilbuddet, overser man tidlige tegn på mistrivsel, der relativt nemt kunne have været forebygget, siger forsker i børnesundhed Bjørn Holstein.

Graviditetsbesøg skaber tryghed

Graviditetsbesøg giver mulighed for tidlig opsporing i forhold til forældrenes behov for særlige indsatser før og efter fødslen

På barselsgangen: "Jeg bringer forældrenes nervesystem i vater"

”Vi er nødt til at starte hos forældrene og hjælpe dem, hvis vi skal forebygge eller sundhedsfremme mental sundhed hos børn,” siger Vibeke Hejgaard Nielsen. Hun er sundhedsplejerske blandt de mest sårbare forældre på barselsgangen på Hvidovre Hospital, hvor hun bl.a. forebygger, at udfordringer går i arv.

Stress påvirker fostret

Forskning viser, at angst, depression, stress og andre psykiske lidelser kan påvirke børn allerede i fostertilstanden. Derfor er tidlig opsporing og indsatser afgørende for barnets trivsel på sigt.

Aktuelt

Akutsygeplejerske: Mediernes kritiske fokus er ikke negativt

Den seneste tid har flere medier beskrevet problemer på landets akutmodtagelser. Men omtalen er ikke skidt for sygeplejerskerne, mener en af dem. Hun påpeger, at problemerne på akutmodtagelserne er et symptom på et strukturelt problem i sundhedsvæsenet.

App måler de ansattes trivsel

3.000 medarbejdere på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse kan nu teste deres eget mentale helbred via en app. Kirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus har afprøvet appen siden 2017. På trods af lav medarbejderdeltagelse er den en succes, siger chefsygeplejerske.

Lægementorer giver nye sygeplejersker en god start

Rigshospitalet har igangsat en mentorordning mellem læger og nyansatte sygeplejersker, som skaber tryghed og styrker det tværfaglige samarbejde. Ordningen er et led i en større indsats for at forbedre introduktionen og fastholde nyansatte sygeplejersker

100 bamser på skadestuen

Behandlersygeplejerske Janne Vium, Samsø Sundheds- og Akuthus, har fået 100 bamser til børnene.

Studerende i klinik

Mangelfuld vejledning sår tvivl hos studerende

Halvdelen af de sygeplejestuderende på 7. semester føler sig alene med ansvaret for at blive dygtige sygeplejersker. Hvis der mangler tid til refleksion og sparring i klinikforløbet, kan det have store konsekvenser, siger forsker Vibeke Røn Noer.

Utilsigtede hændelser

Ikke flere blå mærker

På Plejecenter Støberiet registrerer medarbejderne flere nærved-ulykker i en app, end de gjorde på papir. Det har styrket forebyggelse af arbejdsulykker og mistrivsel. Appen løfter trivslen generelt, fordi kollegerne ranglister deres dag og giver hinanden skulderklap.

Overansættelser

Grønt lys til at ansætte over normering

Næsten hver anden rekruttering mislykkes, og derfor er det bare om at ansætte sygeplejersker, når der er kvalificerede ansøgere. Sådan lyder det fra to sygeplejeledelser, der som noget nyt ansætter over normeringen.

Frivilligt arbejde

Faglig udvikling - på hospitalsskib i Senegal

Sygeplejerske, legetante og rengøringsassistent. Anæstesi-sygeplejerske Anni Helene Kanstrup havde mange roller, da hun arbejdede på hospitalsskibet Mercy Ships, hvor hun bl.a. var med til at forvandle en mand fra at være invalid til arbejdsdygtig. Arbejdet på skibet var i bogstavelig forstand lønnen i sig selv

I HVERT NUMMER

Hørt: Fagligheden er smurt tyndt ud

I årevis har direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri truffet forringende beslutninger. Det er på tide, at de lytter, eller at nye kræfter kommer til, mener sygeplejerske Thomas Markvart Sørensen.

Anmeldelser

Fem til ferien

Post-corona, post-strejke, post-folketingsvalg. Det er gennem fortiden, vi skal lære om fremtiden. Her er fem anbefalinger, som kan gøre os (bag)kloge på historien. Biografien, historiebogen, romanen eller håndbogen – vælg selv.

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Deliruim Grundbogen", "Tænk ikke på mig", "For Danmark den ultimative pris. Hvem fik vi hjem? Er Danmark for dem?" og "Global sundhed i dansk perspektiv".

Debat

Testen