Læserbrev: Fælles kamp for større anerkendelse

I SLS arbejder vi på at få en løn svarende til vores kompetencer i vores studiejobs.

I SLS arbejder vi på at få en løn svarende til vores kompetencer i vores studiejobs. Det gør vi, fordi vi i hver eneste vagt, vi tager i vores studiejobs, mærker, hvordan vores kompetencer og færdigheder er stærkt efterspurgte ude på de travle hospitaler.

Og det pressede sundhedsvæsen higer efter kompetent arbejdskraft. Men på trods af det følger både vores titel og løn en ufaglært overenskomst under hele uddannelsen. 

I sygeplejersker er i alt for lang tid blevet opfordret til at knokle hårdere, end hvad der burde være sundhedsmæssigt forsvarligt. Gang på gang bliver også vi sygeplejestuderende opfordret til at tage endnu flere vagter i vores studiejobs.

Vi er efterspurgt arbejdskraft!

Vi sygeplejestuderende er nemlig ikke tilfældige grønne ufaglærte. I vores studiejobs gør vi brug af vores oparbejdede kompetencer og færdigheder fra praktikforløbene.

Og fordi vi følges side om side med jer i praktikkerne, så ved I, hvad I kan forvente af vores faglige niveau, alt efter hvilke semestre vi har færdiggjort. I ved, at I kan regne med vores kompetencer og faglige niveau!

Vi besidder kompetencer, som kan aflaste det pressede sundhedsvæsen og jeres hverdag.

Hjælp os med at gøre arbejdsgivere opmærksomme på det. Ligesom andre studerende på SU er vi afhængige af den stabile økonomiske sideindkomst.

Vi kæmper for en fair løn i studiejobs.

Det er på tide at gøre op med indplaceringen af os sygeplejestuderende som ufaglærte i både stillingsbetegnelser og overenskomst.

Vi er kommende sygeplejersker, og derfor skal vores overenskomst selvfølgelig ligge hos DSR. 

Lad os stå sammen og styrke fællesskabet om vores fælles faglighed, så vi allerede undervejs på uddannelsen mærker, at vi er fælles i kampen for en større anerkendelse af sygeplejefaglige kompetencer.

Emneord: 
Løn