Dengang: Selvstyrende team anno 1974

Marie Kjeldgaard Knudsen var i 1974 hjemmesygeplejerske på Lyø - tilknyttet hjemmesygeplejen i Faaborg Kommune.

Hjemmesygepleje var for mere end 50 år siden privat virksomhed. Men efterhånden som velfærdssamfundet etableredes, blev det i stigende grad en offentlig opgave. I 1973 blev hjemmesygepleje ved lov en rent kommunal opgave. Den gamle ordning med mange forskellige hjemmesygeplejeordninger blev dermed afskaffet.

Marie Kjeldgaard Knudsen var i 1974 hjemmesygeplejerske på Lyø - tilknyttet hjemmesygeplejen i Faaborg Kommune. Det private initiativ var der dog stadig brug for i Maries arbejde, kunne man læse i Tidsskrift for Sygeplejersker. I de fleste situationer klarede hun opgaverne selv, men når der indimellem var brug for en ekstra hånd, kunne Marie trække på én af øens unge kvinder, der var oplært i at tage sig af praktiske ting, såsom at alarmere hjemmeværnskutteren.