Hørt: De gode historier skal fortælles

Flere positive historier fra sygeplejerskernes verden. Det efterlyser de ledende oversygeplejersker i Region Hoved-staden. De frygter, at et ensidigt negativt fokus taler faget så meget ned, at ingen har lyst til at være sygeplejerske.

”Hvorfor er der ikke nogen, der vil trykke historien om sygeplejersken, der har mulighed for at gøre noget helt særligt for patienten og de pårørende, eller lave et opslag om den dygtige sygeplejerske, der brænder for sit fag?”

Sådan skriver seks ledende oversygeplejersker - på vegne af alle ledende oversygeplejersker i Region Hovedstaden - i et debatindlæg i Berlingske den 23. marts. 

En af dem er Mette Misfeldt, ledende oversygeplejerske i Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet. 

Hun underkender slet ikke de problemer med arbejdsmiljø og løn, der er, men hun er samtidig bekymret over det, hun mener, er en ubalanceret og alt for stor vægtning af negative historier i medierne om ’grædende sygeplejersker’ og ’sygeplejersker, der forlader faget’. 

”Debatten er efterhånden blevet meget skinger,” siger Mette Misfeldt.

Hun og hendes kolleger frygter, at de negative historier skaber en selvforstærkende effekt, som allerede kan aflæses i dette års fald i antallet af kvote 2-ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen.

”Som leder er det skræmmende at opleve. Både hvor svært det er at rekruttere til stillinger, men nu også at tiltrække nye sygeplejersker til faget,” siger Mette Misfeldt.

Vil ikke lægge låg på utilfredshed 

Da de ledende sygeplejersker skrev debat-indlægget, var de godt klar over, at nogle sygeplejersker ville opleve det som provokerende og kontraproduktivt ift. kampen for bedre løn og arbejdsmiljø.

”Vores indlæg kan læses på mange måder, og der er da ingen tvivl om, at nogle har læst det, som Fanden læser Bibelen, og opfatter det som om, vi vil lægge låg på utilfredsheden og ikke tale om vilkår og løn,” siger hun.

Men det er ingenlunde tilfældet. 

”Vores budskab er, at vi skal gøre sygeplejen attraktiv og løfte løn og arbejdsvilkår gennem de gode historier og stoltheden over vores fag og faglighed. Herigennem tror vi på, at vi opnår respekt og anerkendelse af den helt nødvendige faglighed, som sygeplejersker bidrager med i det danske sundhedsvæsen,” siger Mette Misfeldt. 

Bedre løn og arbejdsmiljø

Hun fortæller, at de også har fået mange positive tilbagemeldinger fra sygeplejersker, som ønsker et mere positivt fokus på faget.

”Jeg tror ikke, man kan løse alle problemerne bare ved at tale om dem på en anden måde. Det er problemstillingen alt for kompleks til. Men det er nødvendigt at nuancere debatten,” siger Mette Misfeldt, som tror på, at flere positive historier kan være med til at opnå bedre arbejdsmiljø og løn.

”Vi sygeplejersker spiller jo en kæmpe rolle for patientsikkerheden, og når vi skal argumentere for, hvorfor arbejdsmiljø og vilkår er vigtigt, skal det være funderet i sygeplejerskernes faglighed og de gode eksempler og historier.” 

Emneord: 
Information