Leder: Organisering og faglige kompetencer skal gå hånd-i-hånd

Sundhedsstyrelsens nye forskningsstrategi for det primære sundhedsvæsen er et kærkomment udspil, der bl.a. understreger behovet for at opbygge forskningskapacitet i kommunerne.

Mange kommuner indfører selv­styrende teams i ældreplejen. Og de første, spæde erfaringer tyder på, at målene om at styrke trivslen og et bedre arbejdsmiljø indfries. Det er for tidligt at vurdere, om selvstyrende teams også reducerer sygefraværet. I dette nummer af Sygeplejersken kan du læse mere om de første erfaringer med selvstyrende teams i kommunerne.

I en række kommuner opsamles nu også værdifulde erfaringer med det første kuld af 40 sygeplejersker fra sommeren 2021 med en overbygning i avanceret klinisk sygepleje – i daglig tale APN-sygeplejersker (Advanced Practise Nursing). 

APN-sygeplejerskerne har allerede vist deres værd, ikke mindst ift. borgere med mere komplekse, somatiske sygdomsbilleder samt psykiatriske eller sociale udfordringer. Som sygeplejechef Helen Kæstel i Aalborg Kommune siger det i en artikel inde i bladet: ”Ud fra det, jeg har set indtil nu, kan jeg ganske enkelt sige, at APN-sygeplejerskerne redder liv.” 

APN-sygeplejerskernes større viden om kliniske udredninger, diagnosticering og behandling af de mest komplekse borgere er centrale kompetencer til at sikre gode patientforløb i det nære sundhedsvæsen. Disse kompetencer skal være med til at indfri regeringens ønsker til en sundhedsreform.

De opsamlede erfaringer skal sammenholdes med forskningen på området. Sundhedsstyrelsens nye forskningsstrategi for det primære sundhedsvæsen er et kærkomment udspil, der bl.a. understreger behovet for at opbygge forskningskapacitet i kommunerne.

 

I april har Dansk Sygeplejeråd været i medierne med bl.a. disse emner:

 

BT:
”Lyt til sygeplejerskerne. De har hele tiden været tydelige på, at det er bedre løn og arbejdsvilkår, som arbejdsgiverne skal sætte ind med, hvis de vil rekruttere og fastholde sygeplejerskerne.”

Grete Christensen 
formand i Dansk Sygeplejeråd, om at målet om 1.000 flere sygeplejersker ikke er nået

a4Medier:
”Kritikere har været ude at sige, at hvis vi hos Dansk Sygeplejeråd ikke havde så travlt med at tale faget ned, så stod vi måske ikke med dette problem. Men vi taler ikke sygepleje­faget ned. Vi påpeger de problemer, vi ser. Eksempelvis at vi ikke har ligeløn.”

Dorthe Boe Danbjørg 
næstformand i Dansk Sygeplejeråd, om at færre søger ind på uddannelsen

DR P4:
”Når der er flere patienter, end der er sygeplejersker ansat til at passe dem, så betyder det jo, at man skal arbejde meget hurtigt, og risikoen for fejl stiger.”

Kristina Robins
kredsformand i DSR Kreds Hovedstaden, 
om overbelægninger

 

Emneord: 
Organisering