Medicin­håndtering i trygge rammer

I Enhed for Klinisk Træning på Amager Hospital får sygeplejestuderende mulighed for at træne færdigheder som medicinhåndtering og injektionsteknik i rolige rammer.
Mie Thalsø (tv) og Lærke Jo Ølholm er i praktik i hhv. Frederikssund Kommune og på Kirurgisk Sengeafsnit K0141 på Nordsjællands Hospital.
Foto Nikolai Linares

Mie Thalsø og Lærke Jo Ølholm er i praktik i hhv. Frederikssund Kommune og på Kirurgisk Sengeafsnit K0141 på Nordsjællands Hospital. De er begge begejstrede for dagens læringsforløb: ”Det var ekstremt givende at møde andre studerende, især fra sekundær sektor – at få delt nogle refleksioner og høre, hvordan de gør. Jeg føler mig klart mere sikker i medicinhåndtering nu,” siger Mie Thalsø. Lærke Jo Ølholm supplerer: ”Det var lærerigt at møde studerende fra kommunerne. Jeg føler mig meget bedre rustet nu, hvor jeg har set, hvad jeg kan møde i primær sektor.”

Gruppen af sygeplejestuderende i hvide, turkise og mørkeblå uniformer står samlet midt på den lange gang på Amager Hospital en tidlig morgen i marts. De er alle i praktik på 2. semester i kommuner og på hospitaler, men nu klar til en anderledes dag i Region Hovedstadens Enhed for Klinisk Træning, hvor de skal træne dispensering og administrering af medicin og injektionsteknik. 

Dagen byder på tre workshops med oplæg og scenarietræning – alle med den fiktive patient Grethe som omdrejningspunkt. Grethe har diabetes og KOL og har fået en lungebetændelse oveni, og de studerende skal dispensere og administrere medicin til hende i levende figurant live i både hospitalsseng og Grethes eget hjem. 

Der skal tænkes nyt

Det supplerende, kliniske læringsforløb er blevet til i erkendelse af, at mange kliniksteder er pressede, fortæller projektleder Karen Margrethe Buur fra Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse: 

”Der er brug for at tilbyde de studerende supplerende klinisk læring, der giver dem et ensartet udgangspunkt for medicinhåndtering uanset, hvor de er i klinikophold.”

Underviserne er frikøbte, kliniske vejledere og undervisere og uddannelseskonsulenter fra begge sektorer. I løbet af marts har ca. halvdelen af regionens omkring 600 2.-semesterstuderende gennemført forløbet, der efter planen skal være et tilbud til alle fra efteråret 2022. 

 

klinisk vejleder Hanne Gerda NielsenEfter et oplæg om Grethes sygdomsbillede ved indlæggelse ved klinisk vejleder Hanne Gerda Nielsen (tv) er de studerende klar til at kaste sig over medicinlisten i det virkelighedstro medicinrum, som farmaceuter har hjulpet med at indrette. Med tiden får de studerende adgang til Sundhedsplatformens træningsmiljø, men denne dag må de nøjes med Medicin.dk og et ”nedetidsskema” (medicinskema på papir til at dokumentere på). Det var dog ikke det mest udfordrende for Mie Thalsø: ”Vi registrerer i CURA, og jeg aner intet om ATC-koder, så vi kæmpede lidt i begyndelsen.” 

 

Lærke Jo Ølholm og Emilie Højsgaard sygeplejestuderendeLærke Jo Ølholm (tv) og Emilie Højsgaard er vant til at dispensere og administrere medicin til patienter i hospitalssenge i deres praktik på det kirurgiske sengeafsnit. Grethe spilles af 4.-semestersygeplejestuderende Sofie Klemi, som både kræver hjælp til mobilisering efter en lang nat i sengen, opmuntring til at synke tabletterne og afspritning af maveskind til insulinpen. Rollespillet ved sengen kører to gange med forskellige studerende, begge efterfulgt af refleksion i plenum: ”Det gav stof til eftertanke om, hvordan jeg selv omgås patienter – hvilke observationer er vigtige, og hvor meget information skal de have om f.eks. bivirkninger,” fortæller Lærke Jo Ølholm.

 

HospitalsgangDen over 100 år gamle, lange blå hospitalsgang summer af snak i pauserne. Før den supplerende kliniske træningsdag har de studerende gennemført et digitalt forberedelsesforløb med materiale udviklet i samarbejde med en underviser i farmakologi på Københavns Professionshøjskole.

 

Mie Thalsø og Lærke Jo Ølholm SygeplejestuderendeI Grethes eget hjem med broderet løber og askebæger på sofabordet gør Grethe nu i skikkelse af uddannelseskonsulent i CHRU Birgitte Lichtenstein sit til at forstyrre fra sin plads i sofaen, når der skal dispenseres medicin til 14 dage ved spisebordet. Mie Thalsø (th) er rutineret og finder hurtigt medicin­kassen frem. Lærke Jo Ølholm har debut og savner i den grad roen i hospitalets medicinrum og den sikkerhed, PC’en giver hende: ”Jeg scanner hvert medikament ind. Laver jeg fejl, kan jeg ikke komme videre. Det var så fedt, at Mie tog mig i hånden og viste, hvordan man gør. Der var ingen dumme spørgsmål.”

 

Mie Thalsø sygeplejestuderendeWorkshoppen i injektionsteknik byder først på et oplæg om subkutane, intramuskulære, intravenøse og intradermale injektioner samt intraossøs infusion. Og bagefter er der rig mulighed for at stikke i små puder og dukke. Efterfølgende har Mie Thalsø selv givet en borger en intramuskulær injektion for første gang: ”Jeg har givet subkutane injektioner før, men workshoppen gav plads til at fejle, og jeg ved nu mere om de forskellige teknikker – f.eks. at den blå kanyle er til intramuskulære injektioner.”

 

Træning i trygge rammer

Enhed for Klinisk Træning på Amager Hospital udvikler supplerende kliniske træningsforløb til sygeplejestuderende i Region Hovedstaden på flere semestre. I uge 17 trænede alle 630 1. semesterstuderende grundlæggende færdigheder som f.eks. hygiejne og kateteranlæggelse. Og der er endnu et forløb på vej om casen Grethe, denne gang for studerende på 4. semester, hvor udgangspunktet er klinisk lederskab. 

 


 

Emneord: 
Sygeplejestuderende