Nye titler til ledende sygeplejersker

Ledende oversygeplejersker får fremover titel af chefsygeplejerske, og afdelingssygeplejersker får titlen oversygeplejerske.

Efter måneders drøftelser er det lykkedes at lande en aftale om nye titler for sygeplejefaglige ledere på sygehusene. 

Dermed vil der fremover være ligeværdighed i ledelsen mellem de sygeplejefaglige og lægefaglige ledere.

Aftalen betyder, at på afdelinger hvor den ledende overlæge får titel af cheflæge, vil den sygeplejefaglige leder få titlen chefsygeplejerske. For afdelingssygeplejersker ændres titlen, så de i fremtiden får titel af oversygeplejerske.

Irene Hesselberg, der er formand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd, er glad for den nye aftale.

”Vi er rigtig glade for, at der nu bliver klarhed i titlerne mellem de ledere, som skal samarbejde i dagligdagen, og at det dermed også signaleres tydeligt, at der er en ligeværdig ledelse. Det gode samarbejde mellem ledende læge og ledende sygeplejerske er ultravigtigt for, at vi har et godt og velfungerende sundhedsvæsen.”

Aftale medførte mismatch

De nye titler ændrer ikke ved den nuværende ligeværdige ledelses- og ansvarsfordeling mellem de lægefaglige og sygeplejefaglige ledere. 

Baggrunden er en aftale, som Foreningen Af Speciallæger indgik med Danske Regioner i forbindelse med OK21. Den betyder, at de ledende overlæger fremover får titlen cheflæge, og de specialeansvarlige overlæger får titlen ledende overlæge.

Aftalen medførte et mismatch mellem titlerne for ledende læger og sygeplejersker og har skabt signalforvirring ift. den ligeværdige og delte ledelse. 

Løbende implementering

De nye titler vil påvirke op mod 1.700 ledende sygeplejersker i det regionale sundhedsvæsen. Ændringerne af titler sker i takt med, at de ledende lægers ledelsesstruktur og titler ændres. Også de ledende radiografer ændrer titler som følge af aftalen.

På arbejdspladser, der ikke følger en traditionel organisationsstruktur, skal titlerne for de sygeplejefaglige ledere aftales lokalt ud fra princippet om parallelitet mellem titlerne for den sygeplejefaglige og den lægefaglige leder på samme niveau.

Emneord: 
Ledelse