Pengepuljer afventer ansøgere

Danmarks Frie Forskningsfond har afsat 130 mio. kr. til forskning, der skal styrke patientnær klinisk og uafhængig forskning.

To pengepuljer er i øjeblikket åbne for ansøgninger til gavn for sundhedsfaglige formål.

Danmarks Frie Forskningsfond har afsat 130 mio. kr. til forskning, der skal styrke patientnær klinisk og uafhængig forskning. Der tænkes især på ansøgninger til uafhængige og forskerinitierede forsøg, studier mv. og på områder, hvor der er begrænset kommerciel interesse eller mulighed for ekstern finansiering, f.eks. fra fonde.

Forskningen kan f.eks. rette sig mod de store områder med kroniske sygdomme, psykiatrien og ensomhed, og forskningen kan bidrage til at nedbringe ulighed i sundhed samt forebyggelse af infertilitet.

Ansøgninger skal være uploadet i ansøgningssystemet www.e-grant.dk senest torsdag den 2. juni 2022 kl. 12.00.

Nye kliniske løsninger

Novo Nordisk Fonden står bag projektet BETA.HEALTH. Projektet har til formål at støtte medarbejderne i at sætte fart på udviklingen af nye og bedre kliniske løsninger til gavn for patienter og samfundet som helhed. Desuden er målet at skabe partnerskaber mellem sygehusene i Danmark, så viden og erfaringer fra én region kommer til gavn i hele landet.

Den 15. juni er ansøgningsfristen til en række puljer, der uddeler helt op til 1 mio. kr.

Læs mere på
www.dff.dk
betahealth.dk

Emneord: 
Sygeplejefaget