Om Sygeplejersken

Fagbladet Sygeplejersken giver læserne nyheder, baggrund og perspektiv. Læs om ophavsret, annoncer og hvad du gør, hvis du ikke modtager dit blad.

Sygeplejerske med DSR emblem.Om Sygeplejersken

Fagbladet Sygeplejersken udgives af Dansk Sygeplejeråd. Bladet udkommer 14 gange om året i et oplag på 77.000 og har et estimeret læsertal på 121.000 (Gallup). Det første eksemplar af fagbladet, som dengang hed ”Tidsskrift for Sygepleje”, blev udgivet i 1901 og bestod primært af 15 små tætskrevne sider med referater af taler, notitser og annoncer.

Sygeplejersken var et af de første fagblade, der gik online i 1997. Der ligger derfor et unikt stort antal faglige og journalistiske artikler om sygepleje frit tilgængeligt for alle. I alt ca. 8.400 artikler.

Onlineversionen af Sygeplejersken har 1,7 million sidevisninger og 565.700 brugere om året (2018-tal). Det er et af sygeplejerskernes foretrukne steder at søge ny viden, og mange sygeplejestuderende bruger de faglige artikler i deres studier og opgaveskrivning. Også mange færdiguddannede sygeplejersker bruger sygeplejersken.dk som deres foretrukne sted at søge faglig viden og artikler om forkning, historie og sundhedspolitik.

 

Formål

Abonnér på Sygeplejersken

Selv om du ikke er sygeplejerske, kan du få Sygeplejersken tilsendt.

Priser 2021:

  • Løssalg: kr. 79,00 + moms.
  • Årsabonnement: kr. 975,00 + moms

Kontakt Media-Partners: abonnement@media-partners.dk

Sygeplejens faglige udvikling skal beskrives og debatteres i Sygeplejersken. Fagbladet og netversionen skal være det førende medie inden for sygepleje, som sætter sygeplejerskers interesser på dagsordenen og er med til at styrke medlemmernes handlemuligheder som sygeplejerske, sygeplejestuderende, samfundsborger og som gruppe.

Sygeplejersken skal synliggøre Dansk Sygeplejeråds resultater og meninger, men har også en selvstændig dagsorden. Sygeplejersken er en vigtig formidler af fag- og forskningsartikler skrevet af sygeplejersker, og både fagblad og netversion skal stimulere til engagement og debat blandt medlemmer og i samfundet generelt.

Chefredaktøren har det fulde ansvar for indholdet.

 

Ophavsret

Artikler, fotografier, grafik og andet indhold er omfattet af lov om ophavsret og stilles til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (print) til privat brug.

 

Udgiver

Dansk Sygeplejeråd
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K

 

Annoncer i Fagbladet Sygeplejersken og Sygeplejersken online

Du kan indrykke forretnings- og stillingsannoncer i både det trykte fagblad og på Sygeplejersken online gennem vores annoncebureau, Media-Partners: annoncer@media-partners.dk eller stillinger@media-partner.dk

 

Adresseændring / ændring af medlemsoplysninger

Kontakt Medlemsregisteret • Tlf. 3315 1555
E-mail:medlemsregisteret@dsr.dk

 

Framelding

Hvis du ikke ønsker at modtage Sygeplejersken i papirudgave, skriver du dette til redaktionen@dsr.dk

Husk at oplyse dit navn og medlemsnummer samt at oplyse, om du ønsker at modtage DSR-kalenderen, som udsendes med Sygeplejersken hvert år i oktober

 

Udeblevet blad?

Hvis du ikke modtager Sygeplejersken, eller der i øvrigt er problemer vedr. leveringen, så send en reklamation til os:

Jeg har ikke modtaget Sygeplejersken

 

Tip redaktionen

Har du en historie til Sygeplejersken så kontakt redaktionen på redaktionen@dsr.dk

 

Det allerførste tidsskrift fra 1901

I 1901 så Tidsskrift for Sygepleje dagens lys.

Læs det første nummer