Debatindlæg

Redaktionen skelner mellem to typer debatindlæg: Læserbreve og Kommentarer.

Som hovedregel bringes alle debatindlæg i Sygeplejersken. Undtaget er indlæg, der indeholder injurier, sårende bemærkninger eller skjult annoncering. Desuden bringes heller ikke debatindlæg og kommentarer, som er sendt til andre medier. Debatindlæggene skal være relevante for en bredere kreds. Redaktionen forbeholder sig retten til at afvise debatindlæg.

Debatindlæg skal ved afsendelsen være forsynet med afsenderens fulde navn, titel, arbejdssted, postadresse, kontakttelefonnummer og evt. medlemsnummer. Navn, titel og arbejdssted offentliggøres altid sammen med indlægget.

Redaktionen skelner mellem to typer debatindlæg, nemlig læserbreve og kommentarer:

  • Læserbreve
    er korte indlæg, hvor sygeplejersker kan udtrykke deres mening om bl.a. faget og organisationen. Læserbreve er alene forbeholdt medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Redaktionen sender kopi af læserbrevet til Dansk Sygeplejeråds formandskab med henblik på eventuelt svar eller kommentar. Læserbrevet må fylde højst 1.800 tegn inkl. mellemrum. Længere indlæg forkortes af redaktionen. 
  • Kommentarer
    er korte indlæg, hvor afsenderen kommenterer en artikel bragt i Sygeplejersken eller Fag&Forskning. Alle er velkomne til at indsende kommentarer til artikler. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise kommentarer til artikler, der er mere end to måneder gamle, og redaktionen afviser kommentarer til artikler, der er bragt i andre medier end Fag&Forskning og Sygeplejersken. En kommentar må højst fylde 1.800 tegn inkl. mellemrum. Længere indlæg forkortes af redaktionen.

Send indlægget pr. e-mail til redaktionen@dsr.dk. Angiv venligst, at der er tale om et debatindlæg.