Forfatterskabserklæring

En forfatterskabserklæring skal bruges i de tilfælde, hvor en artikel har mere end én forfatter.

Forfatterskabserklæringen anvendes ved indsendelse af manuskripter til Peer Review og Fagligt Ajour.

I erklæringen skal du/I erklære, at du/i er indforstået med:

  • at manuskriptet og dets indhold hverken helt eller delvist har været offentliggjort andre steder, og at det for tiden ikke vurderes i anden tidsskriftsredaktion.
  • at manuskriptet og det beskrevne arbejde ikke offentliggøres andre steder, herunder i nyhedsmedier, før det har været offentliggjort i tidsskriftet Fag&Forskning, Fag&Forskning online eller er blevet afvist, med mindre det er aftalt med redaktionen.
  • at der ikke med arbejdet er forbundet kommercielle egeninteresser eller andre forhold, der kan medføre interessekonflikt.
  • at nødvendige tilladelser til benyttelse af data foreligger, og at nødvendig anonymisering af persondata er foretaget.
  • at der ikke foreligger ophavsretlige problemer i forbindelse med offentliggørelse af manuskriptet.
  • at undersøgelser og projekter er udført ærligt og redeligt i overensstemmelse med det beskrevne.
  • at personer og institutioner, der er nævnt i taksigelsesafsnittet, har accepteret det.
  • at alle forfattere opfylder kriterierne for forfatterskab, jf. Vancouver-reglerne, dvs. de har bidraget væsentligt til planlægning eller indsamling/tolkning af data, udarbejdelse eller kritisk revision af manuskriptet samt godkendelse af det endelige manuskript.

Hent forfatterskabserklæring som Wordfil