Manuskriptvejledninger

Vejledning til udarbejdelse af artikler, debatindlæg og mindeord til fagbladet Sygeplejersken og tidsskriftet Fag&Forskning.

Sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle er velkomne til at skrive til tidsskriftet Fag&Forskning og til fagbladet Sygeplejersken. Vi beder om, at retningslinjerne nedenfor bliver fulgt for at gøre vurdering af manuskriptet let og hurtig.  Manuskriptvejledninger til de enkelte artikelkategorier findes nedenfor.

Det er hensigtsmæssigt at tage kontakt til fagredaktør Maj Siercke, msi@dsr.dk  4695 4116, inden skriveprocessen går i gang, så vejledning i genre m.m. kan foregå tidligt i processen, og sammenfald i emner med andre artikler kan undgås.

Der publiceres fire typer artikler i Fag&Forskning:

  • Peer Reviewed er artikler, der formidler klinisk og teoretisk forskning og udvikling relateret til sygepleje. Artiklerne er gennem dobbelt blind bedømmelse inden eventuel publicering. Læs: Manuskriptvejledning til Peer Reviewed

  • Fagligt Ajour er faglige artikler, som skal formidle indsigt, viden og perspektiv i forhold til klinisk og teoretisk udvikling inden for sygepleje eller beslægtede fag. Desuden kan redaktionen vælge at bringe artikler i kategorien ”Faglig Ajour” online.  Læs: Manuskriptvejledning til Fagligt Ajour
  • Journal Club: I Journal Club bringes resuméer af nyere sygeplejeforskning af betydning for dansk sygepleje. Hvis en lokal Journal Club gerne vil bidrage med resuméer, beder vi om, at man kontakter redaktionen først, jb@dsr.dk for at sikre relevans, aktualitet og opbygning på indlægget. 

Der publiceres to typer indlæg i Sygeplejersken:

Der publiceres én type indlæg online: