Mindeord

Vejledning om mindeord i Sygeplejersken

Sygeplejersken bringer mindeord over afdøde sygeplejersker. Mindeordet bringes ved først givne lejlighed i det omfang, der er plads i det enkelte nummer af Sygeplejersken.

Et mindeord må som udgangspunkt være på højst 1.300 tegn med mellemrum. Redaktionen forbeholder sig retten til at forkorte indsendte mindeord.

Mindeord sendes som e-mail til redaktionen@dsr.dk mærket ”Mindeord” i emnefeltet.

Redaktionen kvitterer altid for modtagelsen af mindeord.