Tjekliste til manuskriptet

Tjek om du har husket det hele, inden du sender manuskriptet afsted.

Download tjeklisten som pdf

Tjekliste til manuskript Kryds af
1. Har du fulgt de relevante manuskriptvejledninger?  
2. Følgebrev - angivelse af artikeltype.  
3. Navn, stilling, privatadresse, arbejdsadresse, telefonnumre, e-mail, medlemsnummer eller cpr. -nummer på alle forfattere.  
4. Navn, adresse og e-mail på den korresponderende forfatter.  
5. Titelark - En kort og informativ titel.  
6. Forfatternes fulde navne, uddannelse(r) stillingsbetegnelser og titler.  
7. Resumé: Dansk resumé på højst 1.200 tegn med mellemrum til Fagligt Ajour, tre til fem nøgleord.  
8. Artikeltekst - omfang og antal litteraturhenvisninger er overholdt.  
9. Vancouver-reglerne er fulgt ved litteraturhenvisninger.  
10. Tabeller, figurer og billeder.  
11. Tilladelse til brug af vedlagte illustrationer.  
12. Tabeller, figurer og illustrationer har overskrift, læsevejledning og evt. forklarende noter.  
13. Evt. grafik er ledsaget af alle oplysningerne i absolutte tal.  
14. Forfatterskabserklæring er underskrevet af alle forfattere  
15. Andre bidragydere har accepteret at blive nævnt under taksigelser.  
16. Etik: Persondata er anonymiseret, eller tilladelse til at bruge dem foreligger.  
17. Manuskriptet er kun sendt til redaktionen, Fag&Forskning.