Sygeplejersken Podcast

Få lyd på dit fagblad og lyt til dine kolleger og dit fag, når du er på vej til job eller når du vasker op. I Sygeplejersken Podcast tager vi fat på etiske dilemmaer, personlige oplevelser og spændende hjørner af sygeplejen.

No. 11 - Vi mærker desperationen: Forstå spiseforstyrrelser

I 2018 var 11.700 personer - 9.900 voksne og 1800 børn og unge – enten indlagt eller i ambulant behandling for en alvorlig spiseforstyrrelse. Som sygeplejerske møder du dem ikke kun i psykiatrien, for de dukker også op på de somatiske afdelinger. Men her kan de være svære at få øje på, hvis du ikke er vant til dem. Som ganske ung pige var Jessica Barkani indlagt i flere år, hvor hun på skift sultede sig, overspiste og skar i sig selv. I dag læser hun til sygeplejerske.
Inger Becker er sygeplejerske i Psykiatrien i Aalborg, og hun har behandlet spiseforstyrrelser i 30 år.
I denne podcast mødes Inger og Jessica på Ingers kontor. De taler om, hvordan vi møder mennesker med spiseforstyrrelser – og om gå på arbejde med sine følelser og mærke desperationen.

Medvirkende: Jessica Barkani, sygeplejerskestuderende. Inger Becker, sygeplejerske ved Enhed for Spiseforstyrrelser på Aalborg Universitets Hospital.
Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd
Interview og klip: Bille Sterll
Musik: www.zapsplat.com
Redaktør: Jakob Lundsteen
Grafik: Mathias N Justesen
Varighed: 23 min.

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies

 

No. 10 - Covid-19: De isolerede

Den direkte kontakt mellem patienter og pårørende er under Corona reduceret markant – i foråret lukkede mange hospitaler for første gang i 6-7 år næsten helt ned for besøgende pga. smitterisikoen. Her under anden bølge i vinter er det sket igen. Dét har givet udfordringer for både personale, patienter og pårørende. Vi har besøgt Covid-afsnit på Bispebjerg hospital og SUH i Køge og talt med sygeplejersker og en forsker om fordele og ulemper ved besøgstid - og om værnemidler, der isolerer patienter og personale.

Medvirkende: Sygeplejerske Camilla Faurskov Sørensen, Ortopædkir. afd. SUH Køge, Julie Andreasen, sygeplejerske, Ortopædkir. afd. SUH Køge, Carrinna A. Hansen, sygeplejefaglig forskningsleder, Ortopædkir. afd. SUH Køge, Sofie Rosenørn Wolsgaard, Lungemed. Afd. Bispebjerg hospital, Trine Hjetting, ledende oversygeplejerske, Lungemed. Afd. Bispebjerg hospital, Lisbeth Bruus, patient, Covid-afsn. Ortopædkir.afd. SUH Køge og hendes kæreste, Henrik Hartung
Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd
Redaktør: Jakob Lundsteen
Journalist og tilrettelægger: Thomas Alling
Musik: Nicolas Doria Adet Hansen
Varighed: 18 min.

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies

 

No. 9 - Covid-19: Intet er som før

I marts 2020 blev Danmark ramt af den globale pandemi Covid-19. En virus, som førte til nedlukning af store dele af samfundet, udbredt angst for smitte, alvorlig sygdom og død. Men som dødelig pandemi er Covid-19 ikke enestående. Vi har gennem århundreder med mellemrum været ramt af pest, kopper, kolera, tuberkulose og den spanske syge. Og i 1980’erne og 90’erne døde mange af aids. Pandemierne har også gennem tiden sat sig spor i kunsten, og de aftryk kan man følge i de faste samlinger på Statens Museum for Kunst. Her kan du høre afdelingssygeplejerske Grethe Bendixen reflektere over pandemiernes hærgen i kunsten i lyset af Covid-19.

Medvirkende: Grethe Bendixen, afdelingssygeplejerske, Bispebjerg Hospital, Akut- og Intensivafdelingen.
Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd
Journalist og tilrettelægger: Michael Holbek
Redaktør: Jakob Lundsteen
Teknik: Jette Smed
Foto/Grafik: Klaus Holsting og Mathias N Justesen
Varighed: 18.32 min.

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies


No. 8 - Covid-19: Oplæring, arbejde og angst

Sygeplejersker er den hårdest ramte faggruppe i sundhedsvæsenet, når det gælder smittede med corona. Siden første bølge i foråret er viden om sygdommen, spredningshastighed, smitterisiko og smitteveje vokset markant. Det er antallet af smittede også. Hvor der i foråret måtte improviseres – og mange sundhedsansatte blev smittet i de første hektiske måneder – er der lavet beredskabsplaner med frivillige sygeplejersker på flere sygehuse. Og angsten for selv at blive smittet – måske igen - er stor. Op mod jul var over 2500 sygeplejersker alene på hospitalerne blevet testet positive. Vi besøgte Hvidovre hospital i december 2020, mens det blæste op til storm og 35 frivillige sygeplejersker blev trænet i pleje af COVID-patienter.

Medvirkende: Karen Berg, operationssygeplejerske, Ortopæd.kir. afd., Katrine Flenstrøm, operationssygeplejerske Ortopæd.kir. ambulatorium, Lene Guldager, ledende oversygeplejerske, Lungemedicinsk afd., Irene Borup, sygeplejerske, Lungemedicinsk afd,  Jesper Friis, Anæstesisygeplejerske og koordinator, klinisk træning. Alle fra Hvidovre hospital
Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd
Journalist og tilrettelægger: Thomas Alling
Musik: Nicolas Doria Adet Hansen
Varighed: 17.20 min.

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies

 

No. 7 - Bag kærlighedens skjold: Forstå familiesygepleje

Alle er vi en del af større system med familie, venner eller naboer. Og lige som familien er en vigtig støtte, har den også brug for omsorg, når én i familien bliver alvorligt syg. Tit skjuler familien sin bekymring af hensyn til den, der er syg. Familiesygepleje søger at inddrage hele familien. Vi er taget til OUH Svendborg for at se, hvordan de gør.

Medvirkende: Marianne Mohrdieck, sygeplejerske OUH Svendborg, Harry, hjertepatient, Anne Dichmann Sorknæs, forskningssygeplejerske OUH Svendborg, Emilie Kronvold og Marie-Louise Fredegaard, sygeplejersker OUH Svendborg.
Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd
Journalist og tilrettelægger: Bille Sterll
Musik: Nicolas Doria Adet Hansen
Varighed: 20 min.

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies

 

No. 6 - Frys, flygt eller angrib: Forstå delir

Sådan reagerer hjernen instinktivt hos mange delirøse patienter. Først skærmer sygeplejersker dem, men hvad gør man så bagefter? Hvad stiller man op hos delirøse patienter, som er konfuse og kede af det, men som er svære at yde sygepleje til? Det får du et bud på i denne udgave af Sygeplejerskens Podcast, hvor du kan komme med på et lynkursus i verbale og nonverbale redskaber til håndtering af patienter med delir.

Medvirkende: Nina Bjørnholt, arbejdsmiljøkonsulent Amager og Hvidovre Hospital, Jane Schouboe Koch, sygeplejerske Hvidovre Hospital, Mia Toldam, klinisk udviklingssygeplejerske Hvidovre Hospital.
Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd
Journalist og tilrettelægger: Maria Louise Kræmer
Musik: Nicolas Doria Adet Hansen
Varighed: 18 min.

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies

 

No. 5 – Noveller, poesi og patienter

Læs digte og styrk din sygepleje. Kom med på kursus i narrativ medicin, når Sygeplejerskens podcast besøger Syddansk Universitet. Hør blandt andet hvordan romaner, noveller og poesi kan styrke sygeplejerskers forståelse af patienternes og pårørendes perspektiver. Narrativ medicin kredser om sproglig bevidsthed og sprogets betydning. På kurset får deltagerne både mulighed for at komme helt tæt på andres og deres egne tekster.

Medvirkende: Peter Christensen, professor i nordisk litteratur, Anders Juhl Rasmussen, lektor i Uses of literature, Trine Borglit, sygeplejerske og Stine Zeberg-Theisen, sygeplejerske.
Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd
Journalist og tilrettelægger: Maria Louise Kræmer
Musik: Nicolas Doria Adet Hansen
Varighed: 19 min.

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies

 

No. 4 - Kunst og sygepleje: Nye veje til innovation

At være ægte til stede i mødet med patienten. At undre sig. At opleve at god sygepleje er andet og mere end det målbare. Det er elementer, der kan føre til fænomenet ’Skønne Øjeblikke’. Lyt med her og forstå, hvordan en filosofisk tilgang til sygeplejen, kan omsættes til konkret handling i det daglige arbejde. Kan man udvikle sygeplejen gennem fortællinger om meningsfyldte møder med patienterne, mens man går rundt på Aros med sine kolleger? Med begrebet ‘skønne øjeblikke i sygeplejen’ arbejder innovation, sygepleje og æstetik sammen. Forstå hvad ‘skønne øjeblikke’ indebærer, og hør sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital fortælle om, hvordan de har arbejdet med nye tilgange til udvikling.

Medvirkende: Sine Maria Herholdt-Lomholdt, ph.d. og lektor. Helle Røgild-Nielsen, sygeplejerske på lungekirurgisk afdeling, Aarhus universitetshospital. Karin Overgaard, sygeplejerske på lungekirurgisk afdeling, Aarhus universitetshospital.
Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd
Journalist og tilrettelægger: Maria Louise Kræmer
Musik: Nicolas Doria Adet Hansen
Varighed: 20 min.

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies

 

No.3 - UVI: Infektionen der forsvandt

“Det må vi da kunne gøre noget ved.” Sådan sagde sygeplejerske Ulla Karman og hendes kollegaer til hinanden, da de vurderede antallet af urinvejsinfektioner hos deres borgere på Plejecenter Ågården i Egtved. De skiftede piller ud med en ny tilgang til symptomer og behandling. Hør mere om projektet i denne udgave af Sygeplejerskens Podcast, hvor vi også taler med klinisk sygeplejespecialist Susanne Vahr om opsporing og behandling af urinvejsinfektioner.

Medvirkende: Susanne Vahr, Klinisk sygeplejespecialist og postdoc på Rigshospitalet. Ulla Karman, Sygeplejerske på Ågården i Egtved
Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd
Journalist og tilrettelægger: Maria Louise Kræmer
Musik: Nicolas Doria Adet Hansen
Varighed:  20 min.

Læs mere i artiklen: Forebyg urinvejsinfektioner med grundlæggende sygepleje

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies

 

No.2 - Nattevagten

Mens resten af Danmark sover, går mange sygeplejersker på arbejde. Nattevagterne er ikke uden konsekvenser, og statistikkerne peger på risici som sygdom og ulykker. Men der er måder at tilrettelægge vagterne på, så det får færre konsekvenser for dig og dine kollegaer. Sygeplejersker på Bispebjerg Hospitals intenstivafsnit fortæller hvordan.

Medvirkende: Catrine Thomsen, sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på Intensiv Afsnit, Bispebjerg Hospital. Anne Helene Garde, Professor MSO, cand.scient., ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbjedsmiljø.
Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken
Journalist og tilrettelægger: Maria Louise Kræmer
Musik: Nicolas Doria Adet Hansen
Varighed: 15 min.

Læs også om nattevagter i artiklen Minimér og tilrettelæg

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies

 

No.1 - Den svære samtale

Vi skal alle dø. Det er dog ikke altid let at tale om - også selvom man arbejder med alvorligt syge mennesker. På plejecenteret Bakkegården i Gladsaxe fik de hjælp af de pårørende til at finde den bedste måde at tage snakken på. Og så får vi svar på, hvorfor samtalen om døden gavner både sygeplejersken, patienten og systemet.

Medvirkende: Maria Vinter Midjord, sygeplejerske og daglig leder på Bakkegården plejecenter. Ove Gaardboe, overlæge og leder af projekt ”Klar til samtalen”.
Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken
Journalist og tilrettelægger: Maria Louise Kræmer
Musik: Nicolas Doria Adet Hansen
Varighed: 19 min.

Læs også tema om døden: Den svære, men nødvendige samtale 

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies

 

 

Find og abonnér på Sygeplejersken Podcasts i din foretrukne podcast-app

 

 

Sådan hører du podcast på din smartphone

iPhone: 
Hvis du har en iPhone eller iPad, har du allerede et podcastprogram, der hedder ”Podcast”. Programmet er nemt at bruge, og det har alle de nødvendige funktioner til at lytte og søge efter podcasts.

Android: 
Har du en Android-smartphone, skal du selv hente et podcastprogram ned til din telefon. Du kan vælge mellem mange forskellige podcastprogrammer. Du finder bl.a. Sygeplejersken Podcast på Podbean og Spotify.