Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Uddannelsesstøtte

Som medlem af vores faglige selskab, har du mulighed for at søge økonomisk støtte.

Formålet for ordningen:

 • At give medlemmer af Fagligt Selskab for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning en mulighed for at komme til udlandet i forbindelse med kongres eller kurser i udlandet.

Betingelser for at komme i betragtning er:

 • At ansøgningen vedlægges en udførlig begrundelse for at deltage, kopi af kursus/kongresprogram
 • At kongressen har relevans for udvikling af sygeplejen
 • At arrangementet afholdes uden for Danmark
 • At ansøger har været medlem af det faglige selskab i mindst 1 år på ansøgningstidspunktet.
 • At der er søgt om tjenestefri og økonomisk støtte hos egen arbejdsgiver inden der søges legat hos Fagligt Selskab. Kopi af svar fra arbejdsgiver skal vedlægges ansøgningen.
 • At ansøgningen vedlægges en redegørelse for budget og hvilke andre steder, der er søgt økonomisk støtte.
 • At Fagligt Selskab løbende informeres om hvilke midler, der er bevilget.
 • At ansøger, maksimum en måned efter arrangementet, skriver et resume af arrangementets faglige højdepunkter og sender det som en fil til bestyrelsen.

Der gives max 5.000 kr. i støtte til et arrangement. 

Download og udfyld  Ansøgningsskema hvorefter det sendes til  Gitte Susanne Rasmussen 

Ansøgningen behandles af en samlet bestyrelse, og ansøger får direkte besked. 

Uddannelsesstøtte kan søges 3 gange årligt og ansøgningsfristerne er: 

 • 1. februar - for arrangementer i april, maj, juni og juli.
 • 1. juni - for arrangementer i august, september, oktober og november.
 • 1. oktober - for arrangementer i december, januar, februar og marts