Meddelelse:

 

Generalforsamling 2018 for Fagligt Selskab Addiktiv Sygepleje.

Der afholdes i forbindelse med årets landskurset ordinær generalforsamling.

Der er i år en ledig plads i bestyrelsen udover 4 som er på valg - alle genopstiller.

Indkommende forslag til vedtægtsændringer og indstilling af kandidater til bestyrelsen skal ske senest 14. dage før generalforsamlingen til bestyrelsen på: fs04postkasse@gmail.com

Tid og sted: 6. november 2018 kl. 9.00-9.45, Koldingfjord Hotel, Fjordvej 154, 6000 Kolding