Meddelelse:

Generalforsamling 2018 for Fagligt Selskab Addiktiv Sygepleje.

Den  ledige plads i bestyrelsen blev besat med  Jannet Van der Veen fra KABS Hvidovre

Tillykke og et stort Velkommen.

Husk evaluering

Bestyrelsen konstituerer sig  på næste bestyrelsemøde 5. december