Find din leder-TR

Oversigt over leder-TR'er og talspersoner.

Find din Leder-TR

Her kan du se, om der er valgt en leder-TR, talsperson eller kontaktperson på dit område. Hvis din kommune, region eller arbejdsplads ikke findes i oversigten betyder det, at der endnu ikke er valgt én.
Skriv til lederforeningen@dsr.dk, hvis du vil have oplyst navn og kontaktoplysninger på din leder-TR.

Kommuner

Ballerup Kommune

Der er valgt en leder-TR for afdelingslederne i Ballerup Kommune

Hedensted Kommune

Der er valgt en leder-TR for områdelederne i Social Omsorg

Hjørring Kommune

Der er valgt en leder-TR for afdelingsledere på ældreområdet

Holstebro Kommune

Der er valgt en leder-TR for Teamledere og plejeboligledere i Sundhed

Lolland Kommune

Der er valgt en leder-TR og en leder-TR-suppleant for teamlederne i Ældre & Sundhed

Middelfart Kommune

Der er valgt en Leder-TR for hjemmepleje/plejehjemsledere i Senior og Velfærd.

Skive Kommune

Der er valgt en leder-TR og en leder-TR-suppleant for ledergruppen i Pleje & Omsorg

Sønderborg Kommune

Der er valgt en Leder-TR for daglige ledere i Job og Velfærd

Aarhus Kommune

Der er valgt en leder-TR for ledere af hjemmeplejen og forstandere i Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg.

Regioner

Region Hovedstaden

Region Hovedstadens Psykiatri
Der er valgt en leder-TR for oversygeplejersker på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Nordsjællands Hospital
Der er valgt en leder-TR for oversygeplejersker på Nordsjællands Hospital

Rigshospitalet
Der er valgt en leder-TR for oversygeplejersker og -radiografer på Rigshospitalet

Region Sjælland

Psykiatrien Syd
Der er valgt en leder-TR for oversygeplejersker og teamledere i Psykiatrien Syd

Sjællands Universitetshospital
Der er valgt en leder-TR for oversygeplejersker på Sjællands Universitetshospital

Region Midtjylland

Hospitalsenhed Midt
Der er valgt en leder-TR for oversygeplejersker på Hospitalsenhed Midt

Psykiatrien i Region Midtjylland
Der er valgt en leder-TR for oversygeplejersker i Psykiatrien i Region Midtjylland, Øst (Randers, Aarhus, Horsens)

Regionshospitalet Horsens
Der er valgt en leder-TR for oversygeplejersker på Regionshospitalet Horsens

Region Nordjylland

Psykiatrien i Region Nordjylland
Der er valgt en leder-TR for de afsnitsledende sygeplejersker i Psykiatrien i Region Nordjylland

Regionshospital Nordjylland
Der er valgt en leder-TR for de afsnitsledende sygeplejersker på Regionshospital Nordjylland

Aalborg Universitetshospital
Der er valgt en leder-TR for de afsnitsledende sygeplejersker på Aalborg Universitetshospital 

Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark
Der er valgt en leder-TR for oversygeplejersker i PA Esbjerg, PA Vejle, PA Aabenraa, BU Syd, Administrationen
Der er valgt en leder-TR for oversygeplejersker i PA Middelfart, PA Odense, PA Svendborg, BU Odense, ATT

Sygehus Sønderjylland
Der er valgt en leder-TR for chefsygeplejersker på Sygehus Sønderjylland
Der er valgt en leder-TR for oversygeplejersker og -radiografer på Sygehus Sønderjylland

 

22041324268_7d30c9fff8_o

Kan min arbejdsplads få en leder-TR?

Om din arbejdsplads kan få en leder-TR afhænger blandt andet af, om arbejdspladsen er defineret som en institution. På enhver institution kan der nemlig vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. En leder-TR kan vælges med udgangspunkt i den eksisterende TR-aftale.

Ring og tal med ledelseskonsulent Olav Pedersen om mulighederne for at få en leder-TR.

Kontakt Olav Pedersen