Sådan kan du bruge din leder-TR

Få et lyn-overblik over, hvordan du kan bruge din leder-TR.

Når en Leder-TR således agerer talsperson over for ledelsen, eller når Leder-TR forhandler forhold vedr. ledende sygeplejerskers arbejdsmiljø eller samlede lønforhold i kommunen, vil Leder-TR helt naturligt repræsentere alle – både medlemmer og ikke medlemmer af DSR.

Derimod vil det være forbeholdt medlemmer af DSR, at få en Leder-TR til at hjælpe sig individuelt, fx i forhold til løn, ansættelsesforhold mm..

En Leder-TR kan varetage følgende opgaver:

1. Formel kontaktperson og bindeled mellem Lederforeningen og medlemmerne/arbejdspladserne

2. Kontakt og informationsudveksling med de leder-kollegaer du repræsenterer

3. Møder og koordinering med andre Leder-TR på tværs af ledelsesniveauer, arbejdspladser og sektorer

4. Talsperson for ledergruppen i forhold til arbejdsgiver og gerne også det politiske niveau og medierne

Derudover kan Leder-TR, hvis dette er aftalt på den enkelte arbejdsplads - og Leder-TR har hhv. lyst og kompetencerne tildet - varetage følgende:

5. Vejlede medlemmer, der ønsker det i forbindelse med løn- og ansættelsesforhold, herunder lønforhandling, samtaler m.m.

6. Forhandle løn- og ansættelsesforhold for grupper (forhåndsaftaler) eller enkeltpersoner.

7. Bisidder for medlemmer ved vanskelige samtaler