Dansk Sygeplejeråds Emblem

Alle sygeplejersker, der er medlem af Dansk Sygeplejeråd, har ret til at bære Dansk Sygeplejeråds emblem.

Ret til at bære emblemet

Enhver sygeplejerske, der er medlem af Dansk Sygeplejeråd, har i henhold til Dansk Sygeplejeråds love §4, stk. 2, ret til at modtage/ bære Dansk Sygeplejeråds emblem. Emblemet er Dansk Sygeplejeråds ejendom og skal derfor tilbageleveres ved udmeldelse af Dansk Sygeplejeråd eller ved dødsfald. Læs Dansk Sygeplejeråds love

Udlevering af emblemet

Alle medlemmer, der har dansk autorisation som sygeplejerske (jf. Dansk Sygeplejeråds love § 4 stk. 2.), har ret til at bære emblemet. Autoriserede sygeplejersker, der melder sig ind eller genindmelder sig, får tilsendt emblemet fra Dansk Sygeplejeråd. Når du melder dig ind, beder vi dig skrive dit autorisations-id på indmeldelsesblanketten.

Du kan altid finde det på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Nyuddannede sygeplejersker

Når medlemmer af SLS har gennemført uddannelsen, vil vi gerne overrække emblemet ved dimissionen på skolen. Hvis vi ikke får mulighed for at udlevere emblemet på skolen, inviteres de nyuddannede sygeplejersker ind på Dansk Sygeplejeråds lokale kredskontor, hvor vi overrækker emblemet.

Hvis du ikke har fået udleveret emblemet i din kreds, kan du efterfølgende få det tilsendt, hvis du sender en mail med dit autorisations-id fra Sundhedsstyrelsen. 

Det kan være, at vi ikke kender den rigtige skole eller uddannelsesslutdato. Måske har du fået merit, forlænget uddannelsen eller skiftet skole og ikke fået givet oplysningen videre til DSR. I disse tilfælde har vi ikke emblemet parat til dig. Men vi vil naturligvis sørge for, at du får emblemet hurtigst muligt. 

Du skal blot kontakte DSR’s medlemsregister pr. telefon tlf. 3315 1555 eller via mail til dsr@dsr.dk – husk at skrive cpr.nr./medlemsnummer. 

Emblemet får du uden beregning, idet emblemet er Dansk Sygeplejeråds ejendom, og skal afleveres igen, når medlemskabet ophører. 

Dit autorisations-id finder du på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Er emblemet bortkommet? 

Har du mistet emblemet og mener, at der kun er en minimal chance for, at emblemet bliver fundet, kan du bestille et nyt emblem – ring og hør om mulighederne. Du betaler selv for erstatningsemblemet, som stadig skal returneres, når medlemskabet ophører.

Når vi modtager fundne emblemer fx fra institutionsvaskerierne, sender vi naturligvis emblemet tilbage til rette medlem.

Er emblemet beskadiget/gået i stykker?

Er du så uheldig, at emblemet går i stykker, kan du sende det ind til Dansk Sygeplejeråd. Pak emblemet ind i æske eller lidt papir, så det ikke 'borer' sig ud af kuverten. Vi sender det til reparation hos guldsmeden og returnerer emblemet til dig efter reparation. Udgiften til reparationen afholdes af DSR. Skader på emaljen kan desværre ikke repareres. Vær opmærksom på, at leveringstiden fra guldsmeden er ca. 4-5 uger.

Sådan fremstilles emblemet

DSRs emblem blev skabt 1899. Hvert eneste emblem bliver stadigvæk fremstillet i hånden af kgl. Hofjuveler P. Hertz. Der er flere end 25 forskellige processer fra start til det endelige emblem er færdigt. Fremstillingen involverer en guldsmed, en gravør og en emaljør.