Dansk Sygeplejeråds Emblem

Alle autoriserede sygeplejersker, der er medlem af Dansk Sygeplejeråd, har ret til at bære Dansk Sygeplejeråds emblem.

Ret til at bære emblemet

Autoriserede sygeplejerske, der er medlem af Dansk Sygeplejeråd, har i henhold til Dansk Sygeplejeråds love §4, stk. 2, ret til at modtage og bære Dansk Sygeplejeråds emblem. Emblemet er Dansk Sygeplejeråds ejendom og skal derfor tilbageleveres ved udmeldelse af Dansk Sygeplejeråd eller ved dødsfald. Læs Dansk Sygeplejeråds love

Udlevering af emblemet

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der har dansk autorisation som sygeplejerske (jf. Dansk Sygeplejeråds love § 4 stk. 2.), har ret til at bære emblemet. Autoriserede sygeplejersker, der melder sig ind eller genindmelder sig, får tilsendt emblemet fra Dansk Sygeplejeråd. 

Nyuddannede sygeplejersker

Når medlemmer af SLS har gennemført uddannelsen, vil vi gerne overrække emblemet ved dimissionen på skolen. Hvis vi ikke får mulighed for at udlevere emblemet på uddannelsesstedet, vil de lokale kredse typisk invitere de nyuddannede sygeplejersker til overrækkelse af emblemet.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i embleme-overrækkelsen i din kreds, kan du efterfølgende få det tilsendt med posten. Du skal sende en mail til os med dit autorisations-id, som du søger og får fra Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Dit uddannelsessted og slutdato: Husk at give os besked

Der kan være tilfælde hvor vi ikke har de rigtige oplysninger om dit uddannelsessted eller uddannelsens slutdato, eksempelvis hvis du har fået merit, forlænget uddannelsen eller skiftet uddannelsessted og ikke har givet oplysningen videre til DSR.

I disse tilfælde har vi ikke emblemet parat til dig ved dimission på dit uddannelsested, men vi vil naturligvis sørge for at bestille et til dig hurtigst muligt. 

Du kan kontakte teamet for medlemskab i DSR pr. telefon tlf. 3315 1555 #2 eller via mail til dsr@dsr.dk – husk at skrive dit navn og fødselsdato/medlemsnummer.  Du skal oplyse dit autorisationsID, det finder du på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Er emblemet bortkommet? 

Har du mistet emblemet og afventet om det dukker op igen, har du mulighed for at bestille et nyt emblem – ring til teamet for medlemskab på 3315 1555 # 2 og hør om mulighederne. Du betaler et gebyr for erstatningsemblemet, som stadig skal returneres, når medlemskabet ophører.

Når vi modtager fundne emblemer fx fra institutionsvaskerierne, sender vi naturligvis emblemet tilbage til rette medlem.

Hvis dit emblem går i stykker

Hvis dit emblemet går i stykker, kan du sende det ind til DSR til reparation.

Send det ind til:
Dansk Sygeplejeråd 
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K.

Vedlæg besked om at det ønskes repareret.
Pak emblemet ind i æske eller lidt papir, så det ikke 'borer' sig ud af kuverten. ​Emblemet kan også afleveres i din lokale kreds.

Vi sender det til reparation hos guldsmeden og returnerer emblemet til dig efter reparation. Udgiften til reparationen afholdes af DSR. Skader på emaljen kan desværre ikke repareres. Vær opmærksom på, at leveringstiden fra guldsmeden er ca. 4 uger.

Sådan fremstilles emblemet

DSRs emblem blev skabt 1899. Hvert eneste emblem bliver stadigvæk fremstillet i hånden af kgl. Hofjuveler P. Hertz. Der er flere end 25 forskellige processer fra start til det endelige emblem er færdigt. Fremstillingen involverer en guldsmed, en gravør og en emaljør.