Nedsat kontingent

Se hvilke krav du skal opfylde for at kunne søge om nedsat kontingent.

Betingelser for nedsat kontingent

Ansat på nedsat tid

  • Hvis du i gennemsnit arbejder og får løn for maks. 12 timer om ugen, kan du få kontingentet sat ned til 50 %.
  • Arbejder du mere end 12 timer om ugen, skal du betale fuldt kontingent.

Barsel (dagpengeperioden)

Hvis du er på barselsdagpenge, kan du få kontingentet sat ned til 25 %.

Dagpenge eller offentlig ydelse

 Hvis du er på dagpenge (ledighed/sygdom) eller offentlig ydelse, kan du få kontingentet sat ned til 25 %.

Efterløn eller pension

Hvis du går på pension eller efterløn og stopper med at arbejde som sygeplejerske, kan du overgå til et særligt 'senior-kontingent'. 

Som seniormedlem bliver du medlem af Seniorsammenslutningen. Du bevarer din ret til at stille op som kandidat og til at stemme til kredsbestyrelsesvalget, og du har tale- og stemmeret på kredsenes generalforsamlinger.

Fleksjob

Hvis du har fået bevilget fleksjob efter den 1. januar 2013 og er i arbejde, betaler du 50 % af det fulde kontingent. 
Har du fået tilkendt fleksjob, men endnu ikke arbejder i et fleksjob, betaler du 25 % af det fulde kontingent.

Flytning til udlandet (uden dansk arbejdsgiver)

Hvis du flytter til udlandet og ikke længere har en dansk arbejdsgiver, kan du søge om passivt medlemskab.

Passive medlemmer har ret til at bære emblemet, modtaget Sygeplejersken, har adgang til medlemsområdet på hjemmesiden og vil fortsat kunne modtage aktuelle nyheder på e-mail/SMS.                   

OBS! Passive medlemmer har ikke adgang til hjælp og vejledning i løn- og ansættelsesspørgsmål.

Førtidspension

Hvis du modtager førtidspension, kan du søge om passivt medlemskab.

Passive medlemmer har ret til at bære emblemet, modtaget Sygeplejersken, har adgang til medlemsområdet på hjemmesiden og vil fortsat kunne modtage aktuelle nyheder på e-mail/SMS.                   

OBS! Passive medlemmer har ikke adgang til hjælp og vejledning i løn- og ansættelsesspørgsmål.

Orlov uden løn

Hvis du har orlov uden løn, kan du søge om passivt medlemskab.

Passive medlemmer har ret til at bære emblemet, modtaget Sygeplejersken, har adgang til medlemsområdet på hjemmesiden og vil fortsat kunne modtage aktuelle nyheder på e-mail/SMS.                   

OBS! Passive medlemmer har ikke adgang til hjælp og vejledning i løn- og ansættelsesspørgsmål.

Skift til andet erhverv

Du kan søge om passivt medlemskab hvis du skifter erhverv og:

  • Ikke er ansat indenfor sundhedsområdet
  • din sygeplejefaglige baggrund ikke er relevant i din ansættelse/ikke har betydning for din ansættelse

Du kan blive bedt om, at indsende din funktionsbeskrivelse, ansættelseskontrakt og stillingsopslaget på din stilling når du anmoder om passivt medlemskab.

Passive medlemmer har ret til at bære emblemet, adgang til medlemsområdet på hjemmesiden, modtager ”Sygeplejersken” og vil fortsat kunne modtage aktuelle nyheder på e-mail/SMS.                   

OBS! Passive medlemmer har ikke adgang til hjælp og vejledning i løn- og ansættelsesspørgsmål.

Studerende på videreuddannelse

  • Hvis du skal på læse på en SU-berettiget videreuddannelse, og du skal arbejde et begrænset antal timer som supplement til SU, kan du få kontingentnedsættelse til 25% af det ordinære kontingent.
  • Hvis du ikke skal arbejde som sygeplejerske ved siden af studiet og lønnet praktik indenfor sundhedsområdet ikke indgår som en del af studiet, kan du søge om passivt medlemskab (12% af det ordinære kontingent).

Er du i tvivl om, hvilken medlemsstatus der passer til dig? Så ring til DSR Medlemskab på 3315 1555 og tryk # 2 eller send en mail til dsr@dsr.dk.

Søg om nedsat kontingent

 

Computer og mus

Chat med DSR

Vi sidder klar til at besvare spørgsmål om medlemskab og kontingent. 
Du kan chatte med os i DSR’s åbningstid: Mandag-torsdag: 09.00-16.00, Fredag: 09.00-15.00.

 

Ophør af nedsat kontingent

Kontakt DSR Medlemskab på telefon 33 15 15 55 #2 eller via mail til dsr@dsr.dk, hvis:

  • du er kommet i arbejde og derfor ikke længere opfylder betingelserne for nedsat kontingent. Vi skal have oplysninger om ansættelsesdato og -sted.
  • dit gennemsnitlige timetal overstiger 12 timer pr. uge og du derfor skal betale fuldt kontingent.