Nedsat kontingent

Se, hvilke betingelser du skal opfylde for at kunne søge om nedsat kontingent.

Aktivt medlemskab: Betingelser for nedsat kontingent

I nogle situationer kan vi tilbyde at nedsætte dit kontingent, uden at det får konsekvenser for dine rettigheder som aktivt medlem. Du finder en ansøgningsblanket under hvert tilhørende emne.

Ansat på nedsat tid

 • Hvis du i gennemsnit arbejder og får løn for maks. 12 timer om ugen, kan du få kontingentet sat ned til 50 %.
 • Arbejder du mere end 12 timer om ugen, skal du betale fuldt kontingent.

Søg om nedsat kontingent >

Barsel (dagpengeperioden)

Når du i din barselsorlov overgår fra løn til barselsdagpenge, kan du få kontingentet sat ned til 25% af det fulde kontingent.

Søg om nedsat kontingent >

Dagpenge eller offentlig ydelse

Hvis du ikke er i arbejde, men er på dagpenge eller offentlig ydelse (ledighed/sygdom), kan du få kontingentet sat ned til 25% af det fulde kontingent.

Søg om nedsat kontingent >

Førtidspension

Hvis du går på førtidspension og ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet, kan du overgå til et særligt medlemskab, som er et aktivt medlemskab på nedsat kontingent, med rettigheder svarende til et seniormedlemskab. Dit kontingent vil blive sat ned til 14% af det fulde kontingent.

Medlemskabet giver dig følgende fordele:

 • DSR´s emblem
 • Fagbladene Sygeplejersken og Fag & Forskning
 • Kurser, konferencer, temadage og medlemsmøder
 • At stemme og stille op til organisatoriske poster ved valg i DSR
 • Kontante medlemstilbud Læs mere her
 • Mulighed for at søge legater

Søg om nedsat kontingent pga. førtidspension 

Efterløn, seniorpension eller folkepension

Hvis du går på efterløn, seniorpension eller folkepension og ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet, kan du overgå til et seniormedlemskab. Dit kontingent vil blive sat ned til 14% af det fulde kontingent.
 

Et seniormedlemskab giver dig følgende fordele:

 • Medlemskab af Seniorsammenslutningen. Læs mere om Seniorsammenslutningen
 • DSR´s emblem
 • Fagbladene Sygeplejersken og Fag & Forskning
 • Kurser, konferencer, temadage og medlemsmøder
 • At stemme og stille op til organisatoriske poster ved valg i DSR
 • Kontante medlemstilbud Læs mere her
 • Mulighed for at søge legater

Søg om seniormedlemskab >

Fleksjob

Hvis du er tilkendt fleksjob efter den 1. januar 2013:

 • Tilkendt fleksjob, men ikke i arbejde: du kan få dit kontingent sat ned til 25% af det fulde kontingent.
 • Tilkendt fleksjob og i arbejde inden for sundhedsområdet/sygeplejefaglig relevant stilling: du kan få dit kontingent sat ned til 50% af det fulde kontingent. 

Hvis du er tilkendt fleksjob  før den 1. januar 2013 (dvs. den gamle ordning), kan vi ikke tilbyde dig nedsat kontingent. Kontakt Medlemskab på tlf 3315 1555 for information om dette. 

Søg om nedsat kontingent >

Sygeplejerske på videreuddannelse

Hvis du skal læse på en SU-berettiget videreuddannelse, og du vil have mulighed for at arbejde et begrænset antal timer som supplement til SU, kan du få nedsat dit kontingent til 25% af det ordinære kontingent.

Søg om nedsat kontingent >


 

Passivt medlemskab: Betingelser for nedsat kontingent

Flytning til udlandet (uden dansk arbejdsgiver)

Hvis du flytter til udlandet og ikke længere har en dansk ansættelse, kan du søge om passivt medlemskab.

Vær opmærksom på, at passive medlemmer ikke har adgang til hjælp og vejledning om løn og ansættelse.

Læs mere om aktivt og passivt medlemskab

Søg om passivt medlemskab

Orlov uden løn

Hvis du har orlov uden løn, kan du søge om passivt medlemskab.

Vær opmærksom på, at passive medlemmer ikke har adgang til hjælp og vejledning om løn og ansættelse.

Læs mere om aktivt og passivt medlemskab

Søg om passivt medlemskab

Skift til andet erhverv

Du kan søge om passivt medlemskab, hvis du skifter erhverv og:

 • Ikke er ansat inden for sundhedsområdet
 • din sygeplejefaglige baggrund ikke er relevant i din ansættelse 

Vær opmærksom på, at passive medlemmer ikke har adgang til hjælp og vejledning om løn og ansættelse.

 

 

Dokumentation

Du kan blive bedt om at indsende din funktionsbeskrivelse, ansættelseskontrakt og stillingsopslaget på din stilling, når du ansøger om passivt medlemskab.

 

Læs mere om aktivt og passivt medlemskab

Søg om passivt medlemskab

 

Sådan vurderer vi din situation

Du har skiftet erhverv, hvis du arbejder med noget helt andet – fx blomstersælger eller bankrådgiver.

Du har ikke skiftet erhverv, hvis du har job inden for fx et af disse områder:

 • Medicinalindustrien – salg, klinisk forskning/kliniske studier
 • Forsikringsbranchen/Pensionsselskaber – skadebehandling (også selvom du er ansat på overenskomst med Forsikringsforbundet)
 • Kosmetisk sygeplejerske
 • Medicotech-branchen
 • Undervisere på Sygeplejerske-/SoSu-uddannelsen

Har du denne type job, opfylder du ikke betingelserne for passivt medlemskab, men du vil have mange fordele ved at fortsætte som aktivt medlem med adgang til alt det, DSR tilbyder.

Uden indtægt (er ikke arbejdssøgende og får hverken løn, dagpenge eller offentlig ydelse)

Hvis du ikke er arbejdssøgende, og hverken modtager løn, dagpenge eller offentlig ydelse, kan du søge om passivt medlemskab.

Vær opmærksom på, at passive medlemmer ikke har adgang til hjælp og vejledning om løn og ansættelse.

Læs mere om aktivt og passivt medlemskab

Søg om passivt medlemskab 

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab der passer til dig?

Så send en mail til DSR Medlemskab dsr@dsr.dk eller ring på 3315 1555 og tryk # 2. 
Læs mere om aktivt og passivt medlemskab


 

Ophør af nedsat kontingent/passivt medlemskab

Husk at give os besked, når der sker ændringer, som betyder at du ikke længere opfylder betingelserne for nedsat kontingent/passivt medlemskab. Du kan også kontakte DSR Medlemskab på mail dsr@dsr.dk eller  telefon 33 15 15 55 #2.
Blanket: Ophør af nedsat kontingent/passivt medlemskab

 

 

Computer og mus

Chat med DSR

Vi sidder klar til at besvare spørgsmål om medlemskab og kontingent. 

Du kan chatte med os i DSR’s åbningstid: Mandag-torsdag: 09.00-16.00, Fredag: 09.00-15.00.

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies