Nedsat kontingent

Se, hvilke betingelser du skal opfylde for at kunne søge om nedsat kontingent.

Aktivt medlemskab: betingelser for nedsat kontingent

I nogle situationer kan vi tilbyde at nedsætte dit kontingent, uden at det får konsekvenser for dine rettigheder som aktivt medlem:

Ansat på nedsat tid

 • Hvis du i gennemsnit arbejder og får løn for maks. 12 timer om ugen, kan du få kontingentet sat ned til 50 %.
 • Arbejder du mere end 12 timer om ugen, skal du betale fuldt kontingent.

Søg om nedsat kontingent >

Barsel (dagpengeperioden)

Hvis du er på barselsdagpenge, kan du få kontingentet sat ned til 25 %.

Søg om nedsat kontingent >

Dagpenge eller offentlig ydelse

 Hvis du er på dagpenge (ledighed/sygdom) eller offentlig ydelse, kan du få kontingentet sat ned til 25 %.

Søg om nedsat kontingent >

Efterløn eller pension

Hvis du går på pension eller efterløn og stopper med at arbejde som sygeplejerske, kan du overgå til et særligt 'senior-kontingent'. 

Som seniormedlem bliver du medlem af Seniorsammenslutningen. Du bevarer din ret til at stille op som kandidat og til at stemme til kredsbestyrelsesvalget, og du har tale- og stemmeret på kredsenes generalforsamlinger.

Søg om nedsat kontingent >

Fleksjob

Hvis du har fået bevilget fleksjob efter den 1. januar 2013 og er i arbejde, betaler du 50 % af det fulde kontingent. Har du fået tilkendt fleksjob, men endnu ikke arbejder i et fleksjob, betaler du 25 % af det fulde kontingent.

Søg om nedsat kontingent >

Studerende på videreuddannelse

 • Hvis du skal på læse på en SU-berettiget videreuddannelse, og du skal arbejde et begrænset antal timer som supplement til SU, kan du få kontingentnedsættelse til 25% af det ordinære kontingent.
 • Hvis du ikke skal arbejde som sygeplejerske ved siden af studiet, og lønnet praktik indenfor sundhedsområdet ikke indgår som en del af studiet, kan du søge om passivt medlemskab (12% af det ordinære kontingent).

Søg om nedsat kontingent >

Passivt medlemskab: betingelser

Du kan ansøge om et passivt medlemskab med begrænsede rettigheder i disse situationer - det er DSR´s vurdering, om du opfylder betingelserne:

Flytning til udlandet (uden dansk arbejdsgiver)

Hvis du flytter til udlandet og ikke længere har en dansk arbejdsgiver, kan du søge om passivt medlemskab.

Vær opmærksom på, at passive medlemmer ikke har adgang til hjælp og vejledning om løn og ansættelse.

Læs mere om aktivt og passivt medlemskab

Søg om passivt medlemskab

Førtidspension

Hvis du modtager førtidspension, kan du søge om passivt medlemskab.

Vær opmærksom på, at passive medlemmer ikke har adgang til hjælp og vejledning om løn og ansættelse.

Læs mere om aktivt og passivt medlemskab

Søg om passivt medlemskab

Orlov uden løn

Hvis du har orlov uden løn, kan du søge om passivt medlemskab.

Vær opmærksom på, at passive medlemmer ikke har adgang til hjælp og vejledning om løn og ansættelse.

Læs mere om aktivt og passivt medlemskab

Søg om passivt medlemskab

Skift til andet erhverv

Du kan søge om passivt medlemskab, hvis du skifter erhverv og:

 • Ikke er ansat inden for sundhedsområdet

 • din sygeplejefaglige baggrund ikke er relevant i din ansættelse / ikke har betydning for din ansættelse

Vær opmærksom på, at passive medlemmer ikke har adgang til hjælp og vejledning om løn og ansættelse.

 

Dokumentation

Du kan blive bedt om at indsende din funktionsbeskrivelse, ansættelseskontrakt og stillingsopslaget på din stilling, når du ansøger om passivt medlemskab.

 

Læs mere om aktivt og passivt medlemskab

Søg om passivt medlemskab

 

Sådan vurderer vi din situation

Du har skiftet erhverv, hvis du arbejder med noget helt andet – fx blomstersælger eller pædagogmedhjælper.

Du har ikke skiftet erhverv, hvis du har job inden for fx et af disse områder:

 • Medicinalindustrien – salg, klinisk forskning/kliniske studier
 • Forsikringsbranchen/Pensionsselskaber – skadebehandling (også selvom du er ansat på overenskomst med Forsikringsforbundet)
 • Kosmetisk sygeplejerske
 • Medicotech-branchen
 • Undervisere på Sygeplejerske-/SoSu-uddannelsen

Har du denne type job, opfylder du ikke betingelserne for passivt medlemskab, men du vil have mange fordele ved at fortsætte som aktivt medlem med adgang til alt det, DSR tilbyder.

Uden indtægt (får hverken løn, dagpenge eller offentlig ydelse)

Hvis du ikke er i arbejde, og hverken modtager dagpenge eller offentlig ydelse, kan du søge om passivt medlemskab.

Vær opmærksom på, at passive medlemmer ikke har adgang til hjælp og vejledning om løn og ansættelse.

Læs mere om aktivt og passivt medlemskab

Søg om passivt medlemskab

Læs mere om aktivt og passivt medlemskab.

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab der passer til dig? Så send en mail til DSR Medlemskab dsr@dsr.dk eller ring på 3315 1555 og tryk # 2.

Søg om nedsat kontingent

 

Computer og mus

Chat med DSR

Vi sidder klar til at besvare spørgsmål om medlemskab og kontingent. 
Du kan chatte med os i DSR’s åbningstid: Mandag-torsdag: 09.00-16.00, Fredag: 09.00-15.00.

 

 

Ophør af nedsat kontingent

Kontakt DSR Medlemskab på mail dsr@dsr.dk eller  telefon 33 15 15 55 #2, hvis:

 • du er kommet i arbejde og derfor ikke længere opfylder betingelserne for nedsat kontingent. Vi skal have oplysninger om ansættelsesdato og -sted.
 • dit gennemsnitlige timetal overstiger 12 timer pr. uge og du derfor skal betale fuldt kontingent.