Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejerskernes løn matcher ikke deres lederansvar, erfaring og uddannelse

Sygeplejerskernes løn er mindre end de kunne forvente, når man tager højde for deres ledelsesansvar, erfaring og uddannelse.

Bag om LEU-lønnen

Denne graf tager udgangspunkt i den såkaldte ”LEU-løn”. Det er en lønmodel til at beregne lønnens størrelse i forhold til en række forhold/parametre. Forestil dig, at du tager eleverne i en skolegård og stiller  dem efter højde. En mere grundig sammenligning ville være at beregne elevernes højde i forhold til. deres køn og alder. Så ville du kunne svare på, om de er høje eller lave set i forhold til relevante baggrundsparametre. Det samme gør LEU-modellen med om lønnen er høj eller lav.

LEU-lønnen beregner hvad gennemsnitslønnen for en faggruppe burde være, når faggruppen har et bestemt uddannelses- og erfaringsniveau og ledelsesansvar. Modellen tager altså højde for, at der kan være forskel på faggruppers:  

  • Ledelsesansvar
  • Erfaring
  • Uddannelsesniveau

På den måde kan du bedre sammenligne løn mellem faggrupper, da det fx ikke er forskel i erhvervserfaringen, som påvirker lønnen.

Du kan ikke slå LEU-løn op i nogen lønstatistikker, eller se den på en sygeplejerskes lønseddel. LEU-løn siger dog ikke noget om, hvilken værdi arbejdet har.

Modellen viser tydeligt, at sygeplejersker har et lønefterslæb, når genetillæg ikke tælles med. De har nemlig en såkaldt ”negativ LEU-afvigelse”. Det kan du se på, at den røde søjle ud for sygeplejersker i oversigten ligger under nul. Regnes genetillæg derimod med, viser den sorte streg, at sygeplejersker ligger lidt over nul. 

Grafen viser forskelle i løn med og uden genetillæg for udvalgte personalegrupper
Sygeplejerskernes løn er lavere end forventet ud fra uddannelsesniveau, erhvervserfaring og ledelsesansvar.

Grafen viser forskelle i løn med og uden genetillæg for udvalgte personalegrupper

Grafens vigtigste pointer for sygeplejerskerne 

  • Sygeplejerskernes løn uden genetillæg har en negativ LEU-afvigelse. Det kan du oversætte til, at sygeplejersker har et lønefterslæb i forhold til, hvad du kunne forvente i forhold til deres uddannelsesniveau, erhvervserfaring og ledelsesansvar
  • De traditionelt mandsdominerede faggrupper som fx, bygningskonstruktører og diplomingeniører får mere i løn, end hvad man kunne forvente ud fra deres uddannelsesniveau, erfaring og ledelsesansvar. De har en positiv LEU-afvigelse. Sygeplejersker har større negativ LEU-afvigelse (lønefterslæb), når genetillæg ikke regnes med end øvrige kvindedominerede grupper med mellemlang videregående uddannelse - bortset fra pædagoger, socialpædagoger og bioanalytikere. 

Lønnen for sygeplejersker er lavere

  • Lønstrukturkomiteens rapport dokumenterer, at lønnen for sygeplejersker er mindre end deres ledelsesansvar, erfaringer og uddannelse svarer til, og at sygeplejerskerne derfor har et lønefterslæb. Det understøtter DSR's argument for, at grundlønnen skal løftes.

  • LEU- lønnen forholder sig ikke til opgaver og ansvar. Dermed kan modellen ikke bruges til at sige noget om lønnen i forhold til arbejdets værdi. I rapporten anerkendes dette argument.