Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejerskernes lønefterslæb i forhold til folkeskolelærerne

Hvad tjener sygeplejersker i forhold til andre faggrupper med et sammenligneligt uddannelsesniveau?

To måder at regne løn på

Løn udregnes på to måder i disse to figurer i Lønstrukturkomitéens rapport. Begge udregninger viser, at sygeplejersker tjener betydeligt mindre end folkeskolelærere. Men om lønforskellen er mere end 3.000 eller 5.000 kroner plus pension afhænger bl.a. af, om der regnes med eller uden genetillæg.

”Løn med genetillæg” tegner et skævt billede

Grafen viser, at sygeplejerskers løn med genetillæg ligger næsten på linje med gennemsnitslønnen for lønmodtagere i den offentlige sektor. Det er måske en af de grafer, du har set i medierne.

Grafen viser, at sygeplejerskers løn med genetillæg ligger næsten på linje med gennemsnitslønnen for lønmodtagere i den offentlige sektor.
Sygeplejerskers løn ligger omkring gennemsnittet

Grafen viser gennemsnitsløn med genetillæg for udvalgte faggrupper

Grafens vigtigste pointer for sygeplejerskerne

  • Medierne har fokuseret på gennemsnitslønnen, hvor genetillæg er medregnet. Derfor mangler det faktum, at sygeplejerskers løn ligger omkring gennemsnitslønnen for lønmodtagere i den offentlige sektor, men altså kun hvis genetillæg medregnes.

  • Læg mærke til at sygeplejerskers lønforskel i forhold til folkeskolelærere er mere end 3.000 kr. med genetillæg. Forskellen ville være mere end 5.000 kr. plus pension, når du sammenligner med løn uden genetillæg.

  • Grafen viser, at sygeplejersker har en højere gennemsnitsløn end øvrige kvindedominerede grupper med mellemlang videregående uddannelse (MVU-grupperne) – men det skyldes især, at Lønstrukturkomitéen vælger at bruge en graf, hvor lønnen er inklusive genetillæg.  De øvrige MVU-grupper arbejder ikke på skæve tidspunkter på samme måde som sygeplejersker.

”Løn uden genetillæg” tegner et mere retvisende billede 

I figuren kan du se faggruppernes løn opgjort uden genetillæg. 

Grafen viser gennemsnitsløn uden genetillæg for udvalgte faggrupper
Løn uden genetillæg

Grafen viser gennemsnitsløn uden genetillæg for udvalgte faggrupper

Grafens vigtigste pointer for sygeplejerskerne

  • Gennemsnitsløn for sygeplejersker ligger i denne graf på niveau med lønnen for kvindedominerede fag som socialrådgivere og ergo- og fysioterapeuter.

  • Sygeplejersker har fortsat en lavere gennemsnitsløn end mandsdominerede grupper, der også har en mellemlange videregående uddannelse som lærere, bygningskonstruktører og diplomingeniører.

  • Når genetillæg ikke er talt med i lønnen, er lønforskellen til folkeskolelærernes løn på mere end 5.000 kr. plus pension. 
    Sygeplejerskernes gennemsnitsløn trækkes op.

  • Når medierne skriver, at sygeplejerskerne får en samlet høj løn, skal du vide, at når du sammenligner løn som i denne graf, tager du ikke højde for, at faggrupperne kan have fx højere anciennitet og færre eller flere ledere inden for faggruppen.