Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Mangel på sygeplejersker truer sundhedsvæsenet

Der mangler sygeplejersker i Danmark, og det er den største udfordring i det danske sundhedsvæsen. Det udgør en risiko for patienterne og sygeplejerskernes arbejdsmiljø, når der ikke er nok sygeplejersker.

Sygeplejerske taler i telefon.

Foto:

Søren Svendsen

Sygeplejerskemangel - den største udfordring i sundhedsvæsnet i dag

Mangel på sygeplejersker og andet sundhedspersonale er den største udfordring i det danske sundhedsvæsen i dag.

Allerede i dag betyder manglen på sygeplejersker, at sundhedsvæsenet flere steder ikke kan levere den kvalitet i sygepleje og behandling, som borgerne har brug for. Det er heller ikke muligt at give den sygepleje, som sygeplejerskerne sætter en faglig stolthed i at kunne give.

Det kræver højere løn og bedre arbejdsvilkår, hvis sygeplejersker skal blive og flere skal søge ind på sygeplejerskeuddannelsen.

Det er på tide, at arbejdsgivere og politikere lytter til sygeplejerskerne, hvis vi skal løse manglen på sygeplejersker.

Fakta om manglen
Lederne har svært ved at finde ansøgere til stillingerne, sengepladser må lukke og arbejdsvilkårene er pressede. Vores analyser dokumenterer manglen og konsekvenserne af den.
Sygeplejerske med navneskilt og emblem fra Dansk Sygeplejeråd.

Foto:

Søren Svendsen

Løs manglen: Sådan sikrer vi nok sygeplejersker til fremtidens sundhedsvæsen

Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet 12 anbefalinger til at løse manglen på sygeplejersker.

Øverst på listen står bedre løn og arbejdsvilkår. 

 1. Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker starter med løn
 2. Sørg for tid til kvalitet og faglighed
 3. Skab mulighed for vagtplanlægning med respekt for faglighed, frivillighed og privatliv
 4. Gør det attraktivt og muligt at arbejde fuldtid
 5. Brug sygeplejerskers og andre faggruppers tid meningsfuldt
 6. Styrk sygeplejefaglig ledelse og fasthold lederne
 7. Fasthold erfarne sygeplejersker
 8. Sørg for de rigtige kompetencer til fremtidens udfordringer
 9. Let presset på sundhedsvæsnet gennem afbureaukratisering
 10. Uddan flere sygeplejersker
 11. Introduktionsforløb og fuldtid til alle nyuddannede sygeplejersker
 12. Rekruttering af allerede uddannede sygeplejersker