Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Forældre som pårørende til patienter i retspsykiatrien

Diskrepans mellem medicinsk behandling og holisme efterspørger støtte til forældrerollen

The Journal Club

Publiceret: 

4. maj 2023

Senest opdateret: 

16. juni 2023

Af:

Ellen Boldrup Tingleff, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.

Dette resume er skrevet på baggrund af:

Tingleff EB, Rowaert S, Vinding S, Vestphal TK, Wilson R, Gildberg FA.“It's still our child”. A qualitative interview study with parent carers in forensic mental health. Arch Psychiatr Nurs. 2022 dec.;41:124-131. doi: 10.1016/j.apnu.2022.07.017

Introduktion

Der findes sparsom viden omkring forældre til mennesker med psykiske lidelser, som modtager pleje og behandling i retspsykiatrien. Viden omkring denne gruppe pårørende er vigtig, da forældre ofte spiller en afgørende rolle i forhold til patientens rehabilitering, men samtidig oplever de alvorlige byrder i relation til deres rolle som pårørende. Derfor var formålet at udvikle viden om forældres oplevelser af samarbejdet med de sundhedsprofessionelle og deres opfattelse af deres rolle som pårørende i retspsykiatrien.

Metode

Et kvalitativt design blev anvendt til at gennemføre kvalitative, dybdegående enkelt og joint interview med forældre til patienter i retspsykiatrien. 10 mødre og fem fædre indgik i studiet (gennemsnitsalder på 54,3 år). Data blev analyseret tematisk.

Resultater

Analysen resulterede i tre temaer: 1) Medicinens overherredømme, 2) Interaktioner med personalet og 3) Advokere for deres datter/søn.

Temaerne var forbundet med et overordnet tema: Indvirkning på forældrenes hverdagsliv.

Diskussion

Resultaterne peger på, at forældrene oplever en diskrepans mellem det institutionelle, medicinske behandlingsfokus og behovet for en holistisk behandlingstilgang, der også inkluderer dem som samarbejdspartnere.

Samtidig efterspørger forældrene støtte i deres rolle som forældre. Der er udviklet flere interventioner til at involvere og støtte pårørende i psykiatrien, men kun få er tilpasset til retspsykiatrien.

Yderligere viser flere studier, at der i retspsykiatrien er flere barrierer såsom sikkerhedsprocedurer og regler for besøg og samvær, geografisk afstand mellem familiens hjem og afdelingen, sundhedspersonalets stigmatiserende holdninger og manglende kompetencer til at støtte patientens familie.

Implikationer for praksis

Sundhedsprofessionelle i retspsykiatrien opfordres til at anerkende forældrenes særlige relation til og kendskab til deres voksne børn og inkludere dem som samarbejdspartnere i klinisk beslutningstagen.

Yderligere opfordres sundhedsprofessionelle til at yde omsorg for og støtte til forældre, eksempelvis ved at udvise forståelse for deres byrder i interaktionen med forældrene, tilbyde støttende samtaler og opfordre til deltagelse i støttegrupper.

Ellen Boldrup Tingleff, sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Lektor i retspsykiatri og psykiatrisk sygepleje, Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart (RFM), Institut for Regional Sundhedsforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet & Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien i Region Syddanmark, Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart. 

Ellen.Boldrup.Tingleff@rsyd.dk