Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Stråleterapiuddannelsen

Uddannelse i stråleterapi er obligatorisk for dig, der udfører behandlinger med stråleterapi. Den kvalificerer dig samtidig til at kunne varetage pleje- og behandling af patienter, der modtager stråleterapi.

Stråleterapiuddannelsen

Uddannelse i stråleterapi er obligatorisk for dig, der udfører behandlinger med stråleterapi. Den kvalificerer dig samtidig til at kunne varetage pleje- og behandling af patienter, der modtager stråleterapi.

Uddannelsen

Under uddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer til at varetage den praktiske gennemførelse af stråleterapi. Dette i forhold til at kunne begrunde og vurdere tilrettelæggelsen, udførelsen og monitorering af strålebehandlingsforløb i forhold til både tekniske- og til sygepleje omsorgsmæssige aspekter.

Du vil ligeledes erhverve kompetencer i forhold til selvstændigt at kunne anvende og evaluere de radioterapeutiske behandlingsteknikker samt, med afsæt i reflekteret viden om specialiseret onkologi, radiobiologi og radiofysik, varetage den komplekse sundhedsprofessionelle indsats i forhold til kræftpatienten og dennes pårørende.

Uddannelsen giver dig ligeledes kompetencer til at forberede og udføre kvalitetssikrings-tiltag og udvikling relateret til stråleterapi.

Adgangskrav og opbygning

For at blive optaget på uddannelsen i stråleterapi skal du opfylde følgende betingelser:

  • En gennemført sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse
  • Opnået dansk autorisation
  • Være ansat i et strålebehandlingsafsnit på et af landets hospitaler

Uddannelsen varer et år, svarende til 60 ECTS – point. Uddannelsen veksler mellem teoretiske perioder af 1- 2 ugers varighed- i alt 12 ugers teoretisk uddannelse (18 ECTS- point) og 33 ugers klinisk uddannelse (42 ECTS- point).

Uddannelsen er en specielrettet efteruddannelse, tilrettelagt i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi, og med uddannelsen får du betegnelsen stråleterapeut /RTT (Radiation Therapist).

Uddannelsen består af teoriundervisning og systematisk, vejledt og superviseret klinisk uddannelse. Den gennemføres indenfor det første år af en fuldtidsansættelse på et af det landsdækkende Uddannelsesråds godkendte stråleterapiafsnit.

Den teoretiske del af uddannelsen tilrettelægges og afholdes i perioder af 1-2 uger af kræftafdelingerne ved Aarhus Universitets Hospital, Rigshospitalet, Københavns Universitet, Herlev- Gentofte Hospital, Københavns Universitet samt Odense Universitets Hospital.

Den kliniske del af uddannelsen foregår i det ansættende stråleterapiafsnit, og ansøgning om optagelse på Stråleterapiuddannelsen fremsendes fra ansættelsesstedet.

Du kan læse mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden.