Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Titelbeskyttelse af specialuddannelser

Sygeplejerskernes specialuddannelser er blevet titelbeskyttede fra 1. januar 2024. Det betyder, at du kun må bruge titlen som specialsygeplejerske, hvis du har gennemført en af specialuddannelserne, og du har registeret dig hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere her.

Hvad betyder titelbeskyttelse af specialuddannelser?

Titelbeskyttelsen betyder, at det kun er sygeplejersker, der har gennemført en af specialuddannelserne, og som har registeret sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed, der må kalde sig specialsygeplejersker.

Titelbeskyttelsen betyder også, at man ikke må kalde sig noget, der kan give nogen indtryk af, at man har en specialuddannelse, hvis man ikke har gennemført en af de specialuddannelser, Sundhedsstyrelsen har oprettet. Det gælder fx:

 • Kræftsygeplejerske
 • Intensivsygeplejerske
 • Anæstesisygeplejerske
 • Hygiejnesygeplejerske


Det betyder, at:

 • Alle specialuddannede sygeplejersker skal være registreret i autorisationsregisteret for at måtte anvende titlen som specialuddannet sygeplejerske.
 • Det kun er specialuddannede sygeplejersker, der må kalde sig ”specialsygeplejerske” inden for det relevante speciale.

Disse specialuddannelser er omfattet af titelbeskyttelsen

En specialuddannelse er en videreuddannelse for sygeplejersker, som Sundhedsstyrelsen udbyder. Specialuddannelserne øger viden og kompetencer inden for et konkret område af sygeplejens felt. Der findes følgende 8 specialuddannelser:

 • Akutsygepleje (kommende specialuddannelse)
 • Anæstesiologisk sygepleje
 • Borgernær sygepleje
 • Infektionshygiejne (hygiejnesygeplejerske)*
 • Intensiv sygepleje
 • Kræftsygepleje
 • Psykiatrisk sygepleje
 • Sundhedsplejerske


*Ift. specialuddannelsen infektionshygiejne vil sygeplejersker, der har gennemført masteruddannelsen i Smittskydd og vårdhygien ved Göteborg Universitet, kunne blive registeret som hygiejnesygeplejersker i autorisationsregisteret ved at indsende dokumentation for dette til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere her: Efter- og videreuddannelse for sygeplejersker

To sygeplejersker tjekker en patients ben

Foto:

Søren Svendsen

Hvem må bruge titlen som specialsygeplejerske?

Du må bruge titlen som specialsygeplejerske, hvis:

 • Din specialuddannelse er registreret i autorisationsregistret.
 • Du havde en specialuddannelse, der ikke var registreret i autorisationsregisteret, og arbejdede som specialsygeplejerske den 1. januar 2024.

Det er derfor vigtigt, at du får registreret din specialuddannelse hurtigst muligt, så du må bruge titlen.


Strafbart at bryde reglerne for titelbeskyttelse
Hvis du bruger en specialuddannelsestitel eller giver udtryk for at have en specialuddannelsestitel uden at have det, kan du straffes med bøde.

Sådan registrerer du din specialuddannelse

Det er de enkelte uddannelsessteder, der skal oplyse til autorisationsregistret, når en sygeplejerske har gennemført en specialuddannelse.

Du kan se i autorisationsregistret, om din specialuddannelse er registreret, ved at søge på dit navn her: Autorisationsregistret (sst.dk).

Hvis din specialuddannelse ikke allerede er registreret i autorisationsregistret, kan du se, hvordan du får din uddannelse registreret her: Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis du har mistet dit uddannelsesbevis, kan du fx bruge dokumentation for ansættelse som specialsygeplejerske eller en arbejdsgivererklæring i stedet. Du kan læse mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Det er ikke nødvendigt at registrere dig, mens du er i gang med din specialuddannelse.

Hvis din specialuddannelse ikke bliver registreret i autorisationsregistret, skal du kontakte dit uddannelsessted og bede dem sende dine oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tidsfrist for registrering

Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2024.

Hvis du allerede havde en specialuddannelse og arbejdede inden for dit speciale den 1. januar 2024, har du 5 år til at få registeret din specialuddannelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Det vil sige, at du skal registrere uddannelsen senest den 31. december 2028.

Det er vigtigt at få specialuddannelsen registreret, da du ellers mister retten til at bruge titlen som specialuddannet.

Hvis du ikke var specialuddannet eller ikke arbejdede indenfor dit speciale den 1. januar 2024, må du kun bruge titlen, hvis du er specialuddannet og titlen er registeret hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan se ovenfor, hvordan du registrerer din specialuddannelse i autorisationsregistret.