Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Efter- og videreuddannelse for sygeplejersker

Se, hvordan du kan læse en APN eller en anden kandidat, diplom, master, en specialuddannelse eller ph.d.-uddannelse for sygeplejersker. Du kan også få en personlig samtale med vejledning om valg af efter- og videreuddannelse.

Få afklaret dine vilkår

Det er spændende at tage en videreuddannelse, men vær opmærksom på dine vilkår, inden du starter uddannelsen.

Der kan være en aftale eller en personalepolitik om videreuddannelse og kurser på din arbejdsplads, der fx beskriver dine vilkår under uddannelsen. Hvis der ikke er en aftale eller personalepolitik på din arbejdsplads, er det vigtigt, at du taler med din lokale DSR-kreds om rammer og vilkår under uddannelsen. Det skal du gøre, inden du indgår en endelig aftale med arbejdsgiver.

Samtaler med vejledning og sparring om efter- og videreuddannelse
Har du brug for en samtale med personlig vejledning og sparring om, hvilken efter- og videreuddannelse der er den rette for dig, kan du kontakte eVejledningen og høre om dine muligheder. Du kan ringe, chatte, skype eller maile med eVejledningen både dag, aften og weekend.

Find din specialuddannelse

Der findes syv specialuddannelser for sygeplejersker. Læs om dem her.

To sygeplejersker kigger på et dokument.

Foto:

Søren Svendsen

Registrering af videre-/specialuddannelse

Sygeplejerskernes specialuddannelser er blevet titelbeskyttede fra 1. januar 2024. Det betyder, at du kun må bruge titlen som specialsygeplejerske, hvis du har gennemført en af specialuddannelserne, og du har registeret dig hos Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Derudover er det vigtigt, at DSR kender det samlede antal af sygeplejersker, der har gennemført en efter-/videreuddannelse. Oplysningerne bliver bl.a. brugt i den løbende dialog med arbejdsgivere og myndigheder for at sikre, at der uddannes tilstrækkeligt med specialuddannede sygeplejersker.

Du kan registrere dig på nedenstående links.

Diplomuddannelser

Læs en sundhedsfaglig diplomuddannelse, hvis du som sygeplejerske ønsker at fordybe dig indenfor et sundhedsfagligt område. Diplomuddannelserne er en videreuddannelse på samme niveau som en mellemlang videregående uddannelse, herunder bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen foregår ved professionshøjskoler og andre institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelserne.  

Uddannelsen består af et antal moduler på 5 eller 10 ECTS, der til sammen skal give 60 ECTS, som svarer til et års fuldtidsuddannelse. Undervisningen foregår typisk på deltid og kan tages over 2-3 år, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

De sundhedsfaglige diplomuddannelser

De sundhedsfaglige diplomuddannelser henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at fordybe sig inden for et sundhedsfagligt område. Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Diplom i Sundhedsfag. På engelsk Diploma of Health.

Optagelse

Sygeplejersker skal have minimum 2 års relevant erfaring efter endt sygeplejerskeuddannelse.

Diplomuddannelse i ledelse

Går du med tanker om at gå ledervejen, kan en diplomuddannelse i ledelse være relevant for dig. Den foregår primært ved professionshøjskolerne.

Optagelse

Sygeplejersker skal have 2 års relevant erhvervserfaring efter den afsluttede sygeplejerskeuddannelse.

Læs mere

Find alle diplomuddannelser her

Masteruddannelser for sygeplejersker 

Går du i tanker om at læse en masteruddannelse? Læs om, hvad det kræver at læse en master som sygeplejerske.

Masteruddannelser er overbygningsuddannelser, der bygger ovenpå anden videregående uddannelse, herunder professionsbacheloruddannelserne. Sygeplejersker, der ikke er professionsbachelorer, bliver også optaget. Som regel kræves mindst to års erhvervserfaring efter endt grunduddannelse.

En masteruddannelse er typisk tilrettelagt som en deltidsuddannelse på to år og udbydes af universiteterne. Undervisningen er som regel tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen. En masteruddannelse er fastlagt til 60 ECTS-point, der er dog undtagelser.

Til alle masteruddannelser opkræves der deltagerbetaling. Masteruddannelserne findes ikke i samme form i andre lande, hvor mastertitlen typisk svarer til en dansk kandidatuddannelse.

Læs mere på voksenuddannelse.dk  

Find din masteruddannelse

Her ser du en liste over relevante masteruddannelser. Du kan klikke dig videre ind på universiteternes hjemmesider, for at læse mere om indholdet, strukturen, adgangskravene m.m. til hver enkelt uddannelse.

Kandidatuddannelser

Som sygeplejerske har med en professionsbachelor mulighed du for at søge optag på en række relevante kandidatuddannelser. Der er nogle, hvor sygeplejerskeuddannelsen giver direkte adgang, mens andre kræver suppleringskurser, hvis der f.eks. er krav om specifikke kurser på et givet niveau. Information herom finder du på det enkelte universitets hjemmeside.

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en akademisk overbygning på en bacheloruddannelse. Den tager to år og udbydes som SU-berettiget fuldtidsstudium på universiteterne. Kandidatgraden giver 120 ECTS og giver adgang til ph.d.-uddannelse. I mange andre lande bruges titlen Master i stedet for kandidat. I Danmark er en kandidat og en master dog ikke det samme, idet en master ikke består af 120 ECTS og tilrettelægges anderledes end en kandidatuddannelse. 

Læs om masteruddannelsen her.

Mulighed for erhvervskandidat

Erhvervskandidaten er en mulighed på visse studier, hvis den studerende ønsker at arbejde ved siden af studiet. Muligheden er oprettet med det formål at skabe bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.

Det er muligt at tage en række kandidatuddannelser som en erhvervskandidat. En erhvervskandidat er – ligesom andre kandidatuddannelser – en 2-årig kandidatuddannelse på 120 ECTS. Her bliver studiet dog tilrettelagt som et fireårigt uddannelsesforløb på deltid. Hvis du tager din kandidat på denne måde, kræver det, at du arbejder i relevant en offentlig eller privat virksomhed ved siden af studierne.

Adgangskrav og optagelse

For at blive optaget på en erhvervskandidatuddannelse skal du leve op til de samme faglige adgangskrav, som gælder ved den 2-årige kandidatuddannelse. Derudover skal du have en dokumenteret ansættelse på mindst 25 timer/uge på baggrund af din bacheloruddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er ikke SU-berettiget. Der vil almindeligvis være ansøgningsfrist den 1. marts for uddannelsesstart i september det samme år. For at søge om optagelse skal du kontakte den uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelsen. De kan oplyse nærmere om ansøgningsprocedurer og tidsfrister for ansøgning.

På nuværende tidspunkt er følgende kandidatuddannelser til sygeplejersker en del af erhvervskandidat-ordningen:

    • Kandidat i klinisk sygepleje, SDU
    • Kandidat i sygepleje (APN og sygeplejevidenskab), RUC
    • Cand.cur. (APN og nursing science), Aarhus Universitet
    • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (både rehabiliterings- og prioriteringslinjen), Aarhus Universitet

Listen over godkendte erhvervskandidatuddannelser kan løbende ændre sig.

Følg med og læs mere om erhvervskandidatuddannelsen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Regionale aftaler særligt for kandidater

På det regionale område er en række akademiske kandidater inden for Sundhedskartellets område overenskomstdækket.

Læs mere om overenskomster og  aftaler for kandidater

Kandidatuddannelser for sygeplejersker

Mulighederne er mange for dig, der ønsker at læse en kandidat. Listen her er ikke udtømmende, og vær opmærksom på, at der på enkelte af uddannelserne kan være krav om supplerende kurser.

Ph.d.-uddannelse

Har du som sygeplejerske taget en kandidatuddannelse, har du mulighed for at gå videre med en forskeruddannelse og tage en ph.d.-grad. Se, hvordan du bliver ph.d.-studerende og læs om din løn og-ansættelsesvilkår under uddannelsen. Her kan også du læse om ph.d.- uddannelsen.

Ph.d. – philosophiae doctor – er en akademisk grad, der tildeles efter en akademisk postgraduat forskeruddannelse og et vellykket forsvar af en ph.d.-afhandling. Denne afhandling består typisk af enten en monografi (på 200-300 sider) eller en samling af videnskabelige artikler. Det almindelige ph.d.-forløb inkluderer en tre-årig forskeruddannelse, der følger efter en kandidatuddannelse. 

Oftest gennemføres ph.d.-uddannelsen i et ansættelsesforhold. Du vil derfor være omfattet både af en aftale med din arbejdsgiver – typisk en overenskomst, som DSR har indgået og af Ph.d.-bekendtgørelsen.

59403819

Kontakt DSR

Hvis du har spørgsmål. Hvis du kommer i tvivl om noget, eller har spørgsmål under vejs i processen, er du velkommen til at kontakte os i DSR – vi er her for det samme.

Du kan ringe til os på 3315 1555 eller skrive en mail til Juridisk Videnscenter.

Ph.d. uddannelse

Se, hvordan du bliver ph.d.-studerende og læs om din løn og-ansættelsesvilkår under uddannelsen. Her kan også du læse om Ph.d.- uddannelsen.

Webinar: "Ph.d. – er det noget for mig? For min medarbejder?"

Overvejer du selv eller har du en medarbejder, der ønsker at tage en ph.d.?

Det kræver mange overvejelser at gå i gang med et Ph.d.-forløb. Bliv inspireret, få ideer og konkrete råd til, hvordan du bedst kommer fra start.

I webinaret fortæller Bente Appel Esbensen om ph.d.-uddannelse og gennemgår kriterier for at blive optaget, projektideer, vejledervalg, økonomi, ansættelsesforhold, tilknytning til klinisk praksis.

Bente Appel Esbensen er oplægsholder i webinaret. Hun er sygeplejerske, Cand. Cur., ph.d. , forskningsleder på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (copecare.dk) og lektor på Københavns Universitet.

Hent slides fra webinaret