Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning Årgang 2021 nr. 2

Læs online Download
ff0221_forside_0 - magasinforsiden

Trialog

Viden om mundhygiejne skal med ind til patienterne

Infektioner kan forebygges gennem større opmærksomhed på patienter, som er i risiko for tilstødende komplikationer kombineret med hjælp og vejledning til god mundhygiejne. Patienter skal efterspørge hjælp til mundhygiejne.

Fagligt Ajour

The Journal Club

Peer Reviewed

Lyt til borgere med svær KOL og deres pårørende

Palliation. Borgere med svær/meget svær KOL og deres pårørende har brug for at tale med sundhedsprofessionelle om hverdagsliv, sygdom og palliation, men de skal inviteres ind i samtalen af de professionelle.

På Spidsen

Det omsorgssteriliserede begrebsapparat i psykiatrien

Relationen, den ikke-evidensbaserede del af sygeplejen, bliver altafgørende for, hvordan hvad kommer til at ske i et hvilket som helst møde i det danske sundhedsvæsen - hvad enten karrieren lige er begyndt eller har nået et foreløbigt højdepunkt.

Eftertanken

Fra forfald til frafald

Kropsfiksering. Det er krævende at være ung. For ung rimer på smuk. Men patienter er ikke altid smukke. Forskrækkelse over, hvad sygeplejen rummer, kan betyde farvel til faget.