Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Afdelingssygeplejersken har en afgørende rolle

Fastholdelse. Oplevelsen af gensidig respekt og loyalitet fra en omsorgsfuld og understøttende afdelingssygeplejerske kan fastholde sygeplejersker.

Fag & Forskning 2022 nr. 3, s. 32

Af:

Søsserr Grimshaw-Aagaard, forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.cur., ph.d., Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Why nurses stay in departments with low turnover: A constructivist approach.

Bibi Hølge-Hazelton & Connie B. Berthelsen.
Why nurses stay in departments with low turnover: A constructivist approach.
Nordic Journal of Nursing Research. 2021; vol. 41(3):158-65. 

Introduktion. Der beskrives indledningsvist, hvordan stort arbejdspres, dårlig ledelse og et stressfyldt arbejdsmiljø har medvirket til en stigende mangel på hospitalssygeplejersker. For at adressere sygeplejerskemanglen igangsatte Region Sjælland flere tiltag, hvis fokus var fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker. Et af disse initiativer er NUCAP, som nærværende studie er en del af, og hvis formål er at undersøge sygeplejerskers oplevelse af praksis i hospitalsafdelinger med en lav udskiftning af sygeplejersker.

Metode. Det teoretiske perspektiv ’positive deviance’ blev anvendt til at udforske positive praktikker hos sygeplejersker ansat i fire afdelinger udvalgt på baggrund af den laveste sygeplejerskeomsætning på regionens hospitaler. Data blev indsamlet ved hjælp af fire fokusgruppeinterview med i alt 13 sygeplejersker i de fire udvalgte afdelinger. 

Resultater. Kollegialt fællesskab, professionel stolthed og en oplevelse af en opmærksom og beskyttende afdelingssygeplejerske blev fremanalyseret som de centrale temaer.  Oplevelsen af en fællesskabsfølelse mellem sygeplejersker og afdelingsledelse og en særlig kultur i afdelingen bidrog til, at sygeplejerskerne ønskede at blive i afdelingen.

Følelsen af fællesskab i afdelingen blev beskrevet som et samarbejdende fællesskab med opmærksomme og støttende kollegaer, en stærk følelse af professionel stolthed og en understøttende, omsorgsfuld og nærværende afdelingssygeplejerske. Sygeplejerskernes gensidige loyalitet og respekt for deres opmærksomme og omsorgsfulde afdelingssygeplejerske var en gennemgående begrundelse for at blive i deres stilling i afdelingen. 

Diskussion. På baggrund af tidligere studier diskuteres det, hvordan øget arbejdspres og en stresset hverdag har negativ indflydelse på sygeplejerskers professionelle stolthed og modsat, hvordan en stærk fællesskabsfølelse blandt sygeplejersker er associeret med deres intentioner om at forblive i en stilling. Sidst men ikke mindst diskuteres, hvordan afdelingssygeplejersker igennem autentisk lederskab kan fastholde personale og styrke sygeplejerskers tillid til, at de kan håndtere de løbende arbejdsrelaterede udfordringer.

Konsekvenser for praksis. Forfatterne opfordrer sygeplejersker til at udføre lignende lokale undersøgelser for at udforske lokale specifikke fastholdelsestiltag. Metoder og teoretisk afsæt er udførligt beskrevet. Der inviteres til at igangsætte nye studier, der undersøger sygeplejerskers egen praksis. Nye studier er forholdsvis nemme at igangsætte på baggrund af denne glimrende og praksisrelevante artikel. Den danske NUCAP-projektrapport med anbefalinger kan findes på nettet: www.regionsjaelland.dk > Skriv NUCAP RAPPORT 2020 i søgefeltet eller klik her.


Søsserr Grimshaw-Aagaard, forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.cur., ph.d., Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
soesserr.lone.smilla.grimshaw-aagaard@regionh.dk