Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Arbejdsvilkår og unikke ansættelser er attraktive

Sygeplejerskekarriere I. Bedre karrieremuligheder, spændende specialer, bedre løn og gode ledere får sygeplejersker til at vælge pendlerlivet.

Fag & Forskning 2022 nr. 3, s. 33

Af:

Søsserr Grimshaw-Aagaard, forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.cur., ph.d., Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Driving for the unique opportunity for work: a qualitative study of nurses´ motivation to commute to work.

Nicoline Møller, Connie Berthelsen, Bibi Hølge-Hazelton.
Driving for the unique opportunity for work: a qualitative study of nurses´ motivation to commute to work.
Journal of Managerial Psychology. 2022, vol. 37(3):279-93.

Introduktion. Studiet er en del af NUCAP-projektet i Region Sjælland. Det undersøger sygeplejerskers tilvalg af lang transporttid for at arbejde på en afdeling, de oplever giver dem unikke professionelle muligheder, hvilket er en relevant problematik. Der argumenteres med, at 1.500 sygeplejersker dagligt pendler til et arbejde, der i gennemsnit ligger 42 km fra eget hjem.

Metode. Studiet har et kvalitativt beskrivende design baseret på indholdsanalyse i overensstemmelse med Graneheim og Lundman 2004. Der er i alt inkluderet 19 sygeplejersker bosiddende i Region Sjælland, og som pendlede til et af Region Hovedstadens hospitaler. Alle interview er foregået som telefoninterview, og der redegøres for fordele og ulemper ved dataindsamlingsmetoden.

Resultater. Sygeplejerskerne oplevede, at den valgte arbejdsplads på en hospitalsafdeling i Region Hovedstaden gav dem bedre karrieremuligheder, bedre muligheder for specialstillinger, stillinger i specialiserede afdelinger, udvikling og uddannelse samt et lavere ledelsesmæssigt hierarki, som de værdsatte. Faktorer som højere løn, en understøttende og synlig ledelse samt muligheder for at påvirke egne arbejdsvilkår var ligeledes afgørende for valg af arbejdsplads. Samtidig anså sygeplejerskerne de unikke muligheder, som ansættelsen gav dem, som opvejende for den lange transporttid til arbejde.

Diskussion. På baggrund af analysens fund er der udarbejdet en model, der beskriver de faktorer, der har størst indflydelse på sygeplejerskers motivation for at pendle på arbejde. Faktorer som sygeplejerskernes oplevelse af at være ansat i en unik afdeling med mange muligheder og afdelingssygeplejerskernes indflydelse på fastholdelse og rekruttering diskuteres og perspektiveres med relevant litteratur. Særligt de fund, der ikke kan genfindes i andre studier, får den nødvendige plads i diskussionsafsnittet. Herunder den fraværende uvilje mod at pendle til, hvad der opleves som en unik og særlig arbejdsplads, samt sygeplejerskernes manglende fokus på inter-kollegiale relationer som motiverende for ansættelsen.

Konsekvenser for praksis. Studiet tilvejebringer en ramme, som hospitaler og afdelinger kan anvende til at arbejde med de kulturbærende narrativer, som alle arbejdspladser har. Der peges samtidig på konkrete tiltag såsom lønforhold, fleksibilitet i ansættelserne og ledelsesmæssig understøttelse og samarbejde med sygeplejerskerne som nødvendige, hvis mindre centralt placerede hospitaler skal kunne rekruttere og fastholde deres sygeplejersker i fremtiden. Studiet bidrager med ny viden om sygeplejerskernes motivation for ansættelse i en afdeling og tilbyder samtidig en ramme om det videre arbejde med fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker, som må forventes at blive et stigende problem i årene fremover.


Søsserr Grimshaw-Aagaard, forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.cur., ph.d., Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
soesserr.lone.smilla.grimshaw-aagaard@regionh.dk