Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Den autentiske afdelingssygeplejerske som kulturbærer i afdelingen

Sygeplejerskekarriere II. Ledere, som værner om værdier og kultur, kan i højere grad fastholde sygeplejersker.

Fag & Forskning 2022 nr. 3, s. 34

Af:

Søsserr Grimshaw-Aagaard, forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.cur., ph.d., Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Leading unique cultures in departments with low turnover of nurses. A positive deviance approach study.

Bibi Hølge-Hazelton & Connie Berthelsen.
Leading unique cultures in departments with low turnover of nurses.
A positive deviance approach study. Journal of Nursing management. 2020, vol. 28 (6): 1207-14.

Introduktion. Dette NUCAP-delstudie undersøger for det første sygeplejelederes overvejelser og strategier vedrørende fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker. For det andet hvordan sygeplejeledere beskriver og værner om kulturen og arbejdsmiljøet i deres afdeling. 

Metode. Studiet er baseret på en fokuseret etnografisk metode samt et teoretisk perspektiv rettet mod positive afvigelser som beskrevet af Zanetti & Taylor (2016). Sygeplejelederne blev udvalgt på baggrund af statistikker, der viste netop disse afdelingers eller afsnits evne til at fastholde deres sygeplejersker. Der er inkluderet i alt ni ledere fra fire forskellige afdelinger i regionen, der er interviewet med deltagelse af begge forfattere.

Resultater. Alle inkluderede ledere havde meget tydelige visioner for værdier og kultur i deres respektive afdelinger. Herunder tydelige ideer til håndteringen af de nuværende og fremtidige udfordringer med den høje sygeplejerskeomsætning på regionens hospitaler. De to fremanalyserede temaer ’Kulturen som unik’ og ’Fastholdelse, beskyttelse og reetablering af den unikke kultur’ bliver beskrevet, og deres egenskaber præsenteret.

Diskussion. Der argumenters for både overlap og forskelle i perspektiver på den unikke kultur, alle lederne beskriver som karakteristisk for kulturen i egen afdeling. Forskellene blev fundet i forskellige ledelsesmæssige anskuelser af den særlige kultur (klankultur, kreativ kultur, omsorgskultur og professionel kultur). Alle inkluderede ledere udtrykte tillid til og havde en klar vision for at lede afdelingen på en måde, der understøttede fastholdelsen af den særlige kultur i afdelingen. Samtidig anså alle lederne diversitet og balance i personalegruppen som en central værdi, der gjorde, at de indimellem afviste ansøgere, der ikke blev anset som mulige eller ønskelige at opsuge i afdelingens kultur.

Konsekvenser for praksis. Nærværende studie peger på, at sygeplejeledere, som formår at værne om og understøtte den særlige kultur i afdelingen, kan være associeret med en lavere omsætning af sygeplejersker. Disse fund peger på, at sygeplejefaglige ledere i højere grad bør undersøge egen afdelingskultur og være understøttende og måske ligefrem bærende af de kulturbårne fortællinger, som er en del af vores fag og vores afdelinger. Det er mit håb, at mange ledere vil tage sig tid til at læse dette studie, der tilbyder mange interessante perspektiver på ledelsens ansvar som kulturbærere. Ikke blot i en hospitalskontekst men overalt i vores sundhedsvæsen.


Søsserr Grimshaw-Aagaard, forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.cur., ph.d., Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
soesserr.lone.smilla.grimshaw-aagaard@regionh.dk